Verknal het niet door elkaar

Tijdelijk vuurwerkverbod 2021/2022

Geplaatst op: 21 december 2021
Net als vorig jaar is de verkoop en het afsteken van vuurwerk verboden in het hele land. Voor fop- en schertsvuurwerk (F1) geldt het verbod niet. Dit zijn bijvoorbeeld trektouwtjes, knalerwten en sterretjes. Iedereen van 12 jaar en ouder mag dit vuurwerk het hele jaar door kopen en afsteken. Dit is het minst gevaarlijke vuurwerk. Samen zorgen we er zo voor dat we de zorg niet extra belasten rondom de feestdagen.
Het is verboden om in het buitenland gekocht oudejaarsvuurwerk naar Nederland te vervoeren.

Veilig fop- en schertsvuurwerk afsteken
Fop- en schertsvuurwerk is dan misschien het minst gevaarlijke vuurwerk, toch gebeuren er regelmatig
ongelukken mee. Zorg voor bescherming: draag een vuurwerkbril, gebruik een aansteeklont en houd voldoende afstand van het vuurwerk. Rits je jas dicht en kijk uit met brandbare en openstaande kleding. Let op dat je geen overlast veroorzaakt en houd rekening met anderen.

Q&A Tijdelijk vuurwerkverbod 2021/2022

Waarom mag ik geen vuurwerk afsteken dit jaar?
Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen en op hulpverleners erg hoog. Het afsteken van
vuurwerk zorgt voor extra drukte op de spoedeisende hulp, in de huisartsenposten en bij hulpverleners
op straat. Daarom mag deze jaarwisseling geen vuurwerk worden verkocht, vervoerd en afgestoken.

Welke vuurwerk is verboden?
Deze jaarwisseling is categorie F2 verboden. Dat is al het vuurwerk dat in andere jaren verkocht mag worden in de drie dagen voor oud en nieuw. Professioneel vuurwerk en illegaal
vuurwerk was al verboden voor consumenten.

Mag ik wel sterretjes afsteken?
Ja, je mag fop- en schertsvuurwerk afsteken (F1). Dat is klein vuurwerk zoals sterretjes, grondbloemen, Bengaals vuur en fonteinen. Vanaf 12 jaar mag je dit vuurwerk kopen en afsteken.

Hoe steek ik veilig fop- en schertsvuurwerk af?
Je bent 12 jaar of ouder, houd ruim afstand, zet een vuurwerkbril op en je gebruikt een afsteeklont bij het vuurwerk met een lontje. Let op openstaande en brandbare kleding.

Kan ik een boete of straf krijgen als ik toch vuurwerk afsteek?
Als je verboden vuurwerk bezit, vervoert of afsteekt, kun je een boete of gevangenisstraf krijgen. De minimale boete is € 100 en een aantekening in het strafblad. Het afsteken van vuurwerk kost je € 250 en
een aantekening in het strafblad. Jongeren tot 18 jaar kunnen bij minder zware overtredingen ook een Halt-straf krijgen. De gevangenisstraffen bij afsteken van (zwaar) illegaal vuurwerk kunnen flink oplopen.

Wie controleert het vuurwerkverbod?
Politie en Boa’s handhaven het tijdelijke vuurwerkverbod.

Mag ik wel vuurwerk afsteken dat ik heb bewaard van twee jaar geleden?
Je mag alleen fop- en schertsvuurwerk afsteken (categorie F1). Dit zijn bijvoorbeeld sterretjes, fonteintjes en knalerwten. Vuurwerk dat twee jaar geleden is gekocht, mag je wel thuis bewaren.

Waar kan ik vuurwerk inleveren dat ik nog thuis heb?
Neem contact op met je gemeente of de milieustraat. Zij organiseren bijvoorbeeld inleverdagen en kunnen zorgen voor een veilige verwerking van het vuurwerk.

Mag ik wel thuis vuurwerk bewaren?
Deze jaarwisseling mag je geen consumentenvuurwerk kopen, afsteken en vervoeren. Ook het bezit is verboden. Vuurwerk dat je twee jaar geleden hebt gekocht mag je thuis bewaren. Dit mag maximaal 25
kilo consumentenvuurwerk zijn en moet worden bewaard op een plek die niet voor het publiek toegankelijk is. Bijvoorbeeld in een afgesloten schuur of je huis.

Mag ik wel carbidschieten?
Carbidschieten is niet altijd toegestaan. Dit verschilt per gemeente. Neem daarom contact op met je gemeente of carbidschieten is toegestaan en zo ja, onder welke voorwaarden.

Bron: Rijksoverheid.nl