Vermijd drukte

Versoepeling maatregelen vanaf juni

Geplaatst op: 19 mei 2020
Op 19 mei hebben Premier Rutte en Minister De Jonge aangekondigd dat de voorgenomen versoepeling voor 1 juni door kunnen gaan. Premier Rutte: “De ruimte die er nu is hebben we met elkaar verdiend door de regels na te leven. De versoepeling maakt het nog belangrijker dat we ons aan de regels houden. We weten dat virus snel kan opkomen als we dat niet doen. We mogen vertrouwen hebben maar, we moeten waakzaam blijven.”

Iedereen kan helpen het virus onder controle te houden
Minister de Jonge roept op verantwoordelijkheid te nemen. “Het maakt niet uit hoe oud je bent, iedereen kan het virus verspreiden. Maar omgekeerd kan iedereen ook helpen om het virus onder controle te houden. Neem die verantwoordelijkheid, niet alleen voor jezelf maar ook voor elkaar. ''Met aanpassingen proberen we zoveel mogelijk ons gewone leven te leiden.”

 Voor iedereen blijft gelden:

 • Was vaak je handen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg;
 • Schud geen handen;
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen;
 • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig;
 • Werk zoveel mogelijk thuis;
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten;
 • Vermijd drukte (ga weg als je geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden)

Wat mag er vanaf 1 juni: 

Groepen mensen

 • Groepen mensen mogen buiten bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.
 • In alle publiek toegankelijke gebouwen mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, exclusief personeel. 1,5 meter afstand moet ook hier.
 • Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen als in de tuin en op het balkon.

Horeca:

 • Restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni 12.00 uur open, met de voorwaarden van maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel), alleen op reservering, 1,5 meter afstand en vooraf een checkgesprek of een bezoek risico’s oplevert.
 • Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

Onderwijs

 • Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gaat op 2 juni open. Scholen nemen maatregelen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.
 • Op 8 juni gaat het basisonderwijs en buitenschoolse opvang weer voor 100% open, tenzij uit lopende onderzoeken blijkt dat dit niet verantwoord is.
 • Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar (tot 1 juli) voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend).
 • Op 15 juni starten MBO, HBO en universiteiten beperkt met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Culturele instellingen

 • Film-, theater- en concertzalen gaan open onder de voorwaarden: maximaal 30 mensen in het publiek per zaal, vooraf reserveren, een checkgesprek vooraf om te bepalen of een bezoek risico’s oplevert, 1,5 meter afstand.
 • Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.

Openbaar vervoer

 • Het openbaar vervoer is alleen bedoelt voor noodzakelijke reizen. Reizigers vanaf 13 jaar zijn verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. Op stations, haltes en perrons is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter afstand.
 • Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen.

Testen

 • In juni wordt het voor iedereen met klachten mogelijk om zich bij de GGD te laten testen, zonder tussenkomst van de huisarts. Wanneer in juni is nog niet bekend, het streven is 1 juni. Ook is het niet meer verplicht om 24 uur te wachten voorafgaand aan de test.

Verpleegtehuizen

 • De pilot om bezoek aan verpleeghuizen beperkt en onder strenge voorwaarden toe te laten wordt vanaf 25 mei uitgebreid naar meer locaties. Het streven is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling geldt voor alle verpleegtehuizen waar geen besmetting is.

Lees de uitgebreide toelichting op de versoepelingen op de webpagina van de Rijksoverheid.

Betrek kinderen en jongeren
Premier Rutte sprak zijn complimenten uit aan kinderen en jongeren: “Kinderen en jongeren in Nederland hebben zich ontzettend goed aangepast en aan de regels gehouden. Ik wil jullie bij deze een groot compliment geven. Het is mede dankzij jullie dat we de goede kant op gaan. Ik wil dat juist jullie meedenken en meepraten. Kom met ideeën, lever kritiek. We moeten ons aan de regels houden, maar daarbinnen moeten we de beste oplossingen zoeken. Nodig kinderen en jongeren hiervoor uit. Ga het gesprek aan met de volwassenen van de toekomst.”

Maximale controle
Hugo de Jonge kondigt aan dat er wordt ingezet op maximale controle van het virus, om zo nog sneller en gerichter te kunnen sturen. “Met het een zogenoemd dashboard kunnen we alle informatie bij elkaar brengen om het zicht op de coronawerkelijkheid te meten. Dit dashboard gaan we op twee manieren gebruiken: als signaleringsfunctie en de mogelijkheid om een regionaal waarschuwingssysteem te maken.''