Burgemeesters kijken naar presentatie op scherm

Virtueel oefenen op Kijfhoek met XVR-simulatie

Geplaatst op: 30 augustus 2021
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid heeft in samenwerking met ProRail door XVR-simulatie het rangeerterrein van Kijfhoek in een 3D omgeving laten bouwen. Met dit systeem kunnen de hulpdiensten, ProRail en overige belanghebbende partijen op een realistische manier virtueel oefenen met het bestrijden van incidenten op Kijfhoek. Burgemeester Reinie Melissant en burgemeester Hein van der Loo openden vandaag officieel de XVR-software op Spinel Veiligheidscentrum wat virtueel oefenen in Kijfhoek mogelijk maakt.

Het rangeerterrein Kijfhoek
Kijfhoek is het grootste rangeerterrein van Europa, met zo’n 69 sporen. Hier komen treinen aan die gevaarlijke stoffen vervoeren. In Kijfhoek worden deze ontkoppeld, zodat de treinen verder kunnen via bijvoorbeeld de Betuwelijn of een ander spoor. Er staan ook huizen in de buurt. De veiligheid van inwoners staat voorop. Het is dan ook belangrijk dat de hulpdiensten kunnen oefenen: daarom is met XVR-simulatie het rangeerterrein van Kijfhoek tot in detail nagebouwd.

Reinie Melissant, portefeuillehouder brandweer, VRZHZ: ‘’De geoefendheid van de brandweer moet op peil blijven. XVR-simulatie biedt de mogelijkheid om oneindig aantal verschillende scenario’s te beoefenen op een zo realistisch mogelijke manier.’’

Opleiden en oefenen
Het bureau Vakbekwaamheid van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is verantwoordelijk voor het opleiden en oefenen van onder andere het brandweerpersoneel. Het is niet altijd mogelijk om grote oefeningen te organiseren op Kijfhoek. Daarom is al eerder het complete Spoorzonetraject gebouwd via XVR-simulatie. XVR-simulatie biedt mogelijkheden om te oefenen in een gebied waar de risico’s zodanig zijn dat er niet altijd grote oefeningen georganiseerd kunnen worden. Het is daarnaast een hoogwaardig technisch en innovatief systeem wat een belangrijk onderdeel is voor veel activiteiten binnen de afdeling Vakbekwaamheid.

Marco Troost, afdelingshoofd Vakbekwaamheid VRZHZ: ''Grote oefeningen kunnen niet zomaar op Kijfhoek georganiseerd worden i.v.m. verstoringen van het bedrijfsproces. Via XVR-simulatie hebben we een groot gebied in beeld waar de kans op incidenten groot is en waar wij virtueel kunnen oefenen in een gebied dat tot in detail is nagebouwd''

Hoe werkt dit in de praktijk?
Met XVR is het rangeerterrein van Kijfhoek tot in detail nagebouwd, zodat de hulpdiensten zo realistisch mogelijk kunnen oefenen. Het systeem bestaat uit een 3D omgeving, zoals onder andere omgevingsobjecten, sporen, gebouwen en preventieve voorzieningen zoals brandkranen. Binnen deze omgeving kunnen een oneindig aantal scenario’s gebouwd worden, evenals personen, voertuigen en omgevingsobjecten.

Zo is er een oefenomgeving ontstaan die zowel realistisch is, gelijkwaardig aan de huidige situatie van Kijfhoek en waarin ook alle voertuigen en functionarissen zijn verwerkt. Het virtuele systeem wordt jaarlijks voorzien van een nieuwe versie met technische en futuristische aanvullingen, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de gebruiker.

Oefenruimte op Spinel Veiligheidscentrum
Op Spinel Veiligheidscentrum is er een ruimte ingericht met drie vaste bedienplekken en één reserveplek. Hierdoor is het mogelijk om zowel mono- als multi oefeningen te realiseren, maar ook oefeningen voor álle betrokken diensten. Daarnaast is het mogelijk om flexibel en op meerdere plekken te kunnen trainen, via een laptop. Het werken met een 3D-bril behoort ook tot de mogelijkheden, om de ultieme beleving te krijgen. Het systeem wordt bediend door technische regisseurs die onder leiding van een instructeur de oefeningen begeleiden.

Wie maken er gebruik van?
De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid werkt samen met de bedrijfsbrandweer van ProRail en andere hulpdiensten. Zij leiden mensen op en delen kennis op het gebied van spoorincidenten. Nu kan er dus ook virtueel geoefend worden. Brandweerkorpsen maken gebruik van het systeem, maar ook verschillende functionarissen zoals bevelvoerders, (hoofd) officieren van dienst, piketfunctionarissen, ProRail en andere hulpdiensten.