brandweerauto in de nacht

Vragen over brandweer-sirene: hier de antwoorden

Geplaatst op: 25 oktober 2021
Inwoners stellen geregeld vragen over de sirene van de brandweer. Mag die zomaar aan? Wat zijn de regels? Hier volgen de antwoorden.

Een flinke minderheid van de mensen (44%) wordt ’s nachts wel eens wakker van de sirene van de brandweer, politie of ambulance, blijkt uit onderzoek. Van deze groep vindt één op de negen mensen dit vervelend of hinderlijk, of zelfs heel erg vervelend of hinderlijk. Omdat bij de Brandweer Zuid-Holland Zuid hierover nogal eens vragen binnenkomen, geven we hieronder de antwoorden:

1: Zijn er regels voor zwaailicht en sirene?
Ja, zowel voor uitrukken als voor oefeningen zijn er regels voor de brandweer, politie en ambulance.

2: Waar staan die regels?
Voor de brandweer in de richtlijn: ’Optische en geluidssignalen brandweer’ (20 pagina’s).

3: Wat zeggen de regels?
Het gebruik van optische en geluidssignalen (OGS: zwaailicht en sirene) is gebaseerd op artikel 29 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), uit 1990. Dit artikel bepaalt dat hulpverleningsdiensten zwaailicht en sirene mogen gebruiken om kenbaar te maken dat ze een 'dringende taak' vervullen.

4: Wanneer mag sirene en zwaailicht aan?
Bij een dringende taak, conform de regels.

5: Wanneer is een taak ‘dringend’?
De regeling 'Optische- en geluidssignalen' geeft de volgende omschrijving:
1 Een voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulp van hulpverleningsdiensten vergt.
2 Het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat.
3 Een ernstige verstoring van de openbare orde, waarvoor een directe en snelle inzet noodzakelijk is.
De brandweer heeft de bovenstaande omschrijvingen vertaald als:
* Als een mens acuut gevaar loopt.
* Als door uitbreiding van de brand acuut gevaar voor de omgeving ontstaat.
* Als er aanzienlijke maatschappelijke of milieuschade ontstaat.

6: Kan de sirene ’s nachts niet uit, als het rustig is, bijvoorbeeld in woonstraten?
De wet maakt geen onderscheid tussen een dringende taak overdag en ’s nachts. Dat betekent dat bij een dringende taak het voorrangsvoertuig altijd het zwaailicht in combinatie met de sirene moet voeren, ongeacht het tijdstip.

7: Waarom hoor ik soms zo vaak sirenes?
Brandweerchauffeurs worden opgeleid en getraind in het rijden met zwaailicht en sirene. Zij moeten snel en veilig door het verkeer kunnen rijden en kunnen anticiperen op het rijgedrag van weggebruikers. Dit is onderdeel van hun vakbekwaamheid. Enkele keren per jaar zijn deze trainingen in onze regio Zuid-Holland Zuid. De sirene die u hoort, kan ook van de politie of ambulance zijn. Of van particuliere bedrijven die bevoegd zijn om met sirene te rijden.

8: Wanneer mag brandweer de sirene gebruiken overdag? En ’s avonds? 
De wet maakt geen verschil tussen het gebruik overdag en ’s avonds. De urgentie is bepalend, niet het tijdstip. Er is wel onderzoek door IFV gedaan naar het gebruik van de sirene in de nacht.

9: Hoe hard is het geluid?
De geluidssterkte van elke toon is bij dag ten minste 110 db(A) en bij nachts ten minste 100 dB(A).

10: Hoe hinderlijk zijn sirenes ‘s nachts?
Dit is aan 852 inwoners gevraagd, in hetzelfde IFV-onderzoek. Deze respondenten is gevraagd in hoeverre zij het (heel erg) vervelend/hinderlijk vinden als ze wakker worden van geluidssignalen in de nacht. Om te beginnen geeft een minderheid van de ondervraagden, 44%, aan dat zij ’s nachts soms wakker worden van sirenes. Hoe erg vinden deze mensen dit?
* 11% (heel erg) vervelend/hinderlijk.
* 73 % (helemaal) niet vervelend/hinderlijk.
* 16% neutraal of geen mening.
Anders gezegd: 1 op de 25 inwoners ervaart de sirene als vervelend of hinderlijk, sommigen zelfs heel erg.

11: Hoe weet ik of sirene van brandweer, politie of ambulance is?
De oude tweetonige sirenes van politie en brandweer en de drietonige sirene van ambulances hebben aan effectiviteit verloren. Dat komt doordat auto’s steeds beter geïsoleerd zijn. Deze twee soorten sirenes zijn afgeschaft. De nieuwe, huidige sirene is alle hulpdiensten hetzelfde. Deze kent een lage toon van 375 hertz en een hoge toon van 500 hertz. Mede vanwege het toenemende verkeer is het minimale volume verhoogd van 100 naar 110 dB. Sinds de invoering van één uniforme sirene is het onderscheid verdwenen tussen de verschillende hulpdiensten.

12: Waar kan ik een vraag stellen of klacht indienen?
Via de website Brandweer.nl. Daar staat de rubriek 'Stel je vraag' Woont u in de regio Zuid-Holland Zuid? Selecteer daar dan als deze regio. Onder dit gebied vallen de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht.
Woont u buiten Zuid-Holland Zuid? Selecteer op die website dan de Veiligheidsregio waaronder uw gemeente valt.