Werkevers bedankt visual namens de VRZHZ, Brandweer Zuid-Holland Zuid en de GHOR Zuid-Holland Zuid

Werkgevers bedankt!

Geplaatst op: 14 december 2020
Dankzij de werkgevers van onze brandweervrijwilligers en piketfunctionarissen, alsmede de vele ondernemers die zelf vrijwilliger zijn, kunnen wij dag en nacht paraat staan. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bedankt deze werkgevers en hoopt ook in toekomst op hun steun te mogen blijven rekenen. Samen werken wij aan een veilige regio.

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig & (brand)veilig 2021!

Werkevers bedankt visual namens de VRZHZ, Brandweer Zuid-Holland Zuid en de GHOR Zuid-Holland Zuid