Brandveiligheidsmaatregelen
Welke praktische maatregelen kunnen eigenaren van parkeergarages nemen om de kans óp, en de effecten van een brand in parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen te verkleinen? Het informatieblad bevat een scala aan aanbevelingen over hoe de veiligheid het best kan worden gewaarborgd.