Bureau Vakbekwaamheid ZHZ

Welkom bij Bureau Vakbekwaamheid!
Tankautospuit

Bureau Vakbekwaamheid is onderdeel van de afdeling Voorbereiding Brandweerorganisatie (VBO) binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hiertoe behoren o.a. een bureauhoofd en meerdere medewerkers, waarvan er voor het taakveld ‘Vakbekwaam Worden’ drie als docent zijn aangesteld.

Hiervan is er één docent aangesteld voor de leergang manschap, één docent voor de leergang bevelvoerder en één docent heeft trajectbegeleiding als hoofdtaak. Daarnaast zijn er ook medewerkers ‘Opleiden en Oefenen’, met ieder een specialisatie voor bijvoorbeeld bevelvoerder, manschap en overige leergangen. Deze medewerkers zijn voor jou ook de contactpersonen van de leergangen.

Daarnaast zijn er vier specialisten en één medewerker ‘Opleiden en Oefenen’ werkzaam bij de taakveld ‘Vakbekwaam Blijven’. Werkzaamheden van deze collega’s zijn het ontwikkelen van les- en leerstof voor bijscholingen en beleidsmatige taken op het gebied van vakbekwaam worden- en blijven.

Opleidingslocatie

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid organiseert op Spinel Veiligheidscentrum leergangen 'Vakbekwaam Worden' voor zowel interne- als externe kandidaten.

Bezoek de website van Spinel op www.spinel.nl.

Informatie

Vakbekwaam worden in Zuid-Holland Zuid

Een opleiding neemt veel tijd in beslag. Het team van Vakbekwaamheid zorgt ervoor dat deze tijd effectief wordt gebruikt. We zorgen voor persoonlijke en meetbare groei als deelnemer door gebruik te maken van een doordachte methodiek voor evaluatie en registratie.

Door de inspirerende omgeving én de ultieme beleving op Spinel Veiligheidscentrum biedt de opgedane theorie meer rendement. Met de uitdagende scenario’s die bureau Vakbekwaamheid heeft ontwikkeld, is vakbekwaam worden in Zuid-Holland Zuid een aanvulling op jouw manier van leren in theorie en praktijk.

Meer informatie
Informatie over de diverse leergangen is onderaan deze pagina te vinden. Klik hiervoor op één van de knoppen in het gele blok links onderaan.

Aanmelden voor leergangen

Aanmelden voor leergang als interne kandidaat

Bureau Vakbekwaamheid biedt met name leergangen en cursussen voor interne kandidaten aan. Kandidaten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) worden via de IB-medewerker aangemeld in Veiligheidspaspoort en kunnen overige info opvragen bij de coördinator van de leergang. Ook interne kandidaten maken de gebruik van deze website als ze informatie over de leergangen zoeken.

Aanmelden voor leergang als externe kandidaat

Voor de leergang Bevelvoerder en Instructeur bieden wij ook externe kandidaten de mogelijkheid zich aan te melden via de contactpersoon van hun eigen regio. Meer informatie is te verkrijgen via [email protected] of door te bellen naar 088 - 636 5000.

Aanmelden voor externe kandidaten verloopt met behulp van het inschrijfformulier. Klik hiervoor op de knoppen in het oranje blok onderaan de pagina en selecteer de gewenste leergang. Nadat uw aanmelding is ontvangen, neemt de coördinator van de leergangcontact met de opdrachtgever op.

Kwaliteit leergangen ZHZ

Het evalueren van leergangen is belangrijk om systematisch de kwaliteit van de leergangen te waarborgen. Een goede evaluatie geeft inzicht in hoeverre de vooraf beoogde leerdoelen zijn behaald en wat de verbeterpunten zijn van een leertraject. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de leergangen te verbeteren.

Naast ophalen van evaluaties is ook het resultaat van de leergangen belangrijk. Hier streven we dan ook naar. Bekijk deze tabel voor een overzicht van de slagingspercentages van 2019 voor de leergang 'manschap' en 'bevelvoerder'.

Cijfers en slagingspercentage

Uit de cijfers van de tabel is op te maken dat Bureau Vakbekwaamheid met de examens rond het landelijk gemiddelde scoort, iets waar we trots op zijn. Toch blijven we kritisch en zoeken we continu naar verbetering. Dit doen we onder andere door gebruik te maken van de evaluaties, maar ook door input vanuit regionale en landelijke werkgroepen te verwerken.

Bureau Vakbekwaamheid stelt alles in het werk om deelnemers een zo goed mogelijk opleidingstraject te laten volgen. We vinden het belangrijk dat deelnemers tevreden zijn en dat onze dienstverlening zo optimaal mogelijk is. We staan daarom open voor suggesties, opmerkingen of klachten en streven naar een klimaat waarin dit openlijk met onze medewerkers (bijvoorbeeld de docent, coördinator of trajectbegeleider) besproken kan worden.

Indien er ontevredenheid is over de inhoud of organisatie van de lessen is het altijd mogelijk om een klacht in te dienen. Maar de eerste stap zal altijd zijn om in gesprek met elkaar te gaan. De docent of het bureauhoofd kan hierin ondersteunen. Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan gebruik worden gemaakt van de klachtenverordening VRZHZ.

Informatie over de leergangen

Voor meer informatie over de verschillende leergangen van Vakbekwaamheid Zuid-Holland Zuid klik je op de onderstaande links. Selecteer de door jou gewenste leergang en lees meer over zaken als studiebelasting, toelatingseisen etc.

Aanmeldformulieren voor externen

Ben jij een externe kandidaat en geïnteresseerd in één van onderstaande leergangen? Neem dan contact op met je coördinator van je eigen regio; als opdrachtgever schrijven zij je in voor de betreffende leergang of herexamen. Na ontvangst van de inschrijving wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen.

Leergang bevelvoerder

Herexamen leergang bevelvoerder

Leergang instructeur

Herexamen leergang instructeur