Ziekenhuis wandelgang - foto gemaakt door Freepik

Wat betekent het coronavirus voor de zorg in Zuid-Holland Zuid?

Geplaatst op: 2 april 2020
Ook in de regio Zuid-Holland Zuid zijn mensen besmet met het coronavirus. Dat betekent dat corona gerichte zorg, maar soms ook juist andere zaken gevraagd worden van de zorg. Dit raakt alle zorginstellingen. Denk hierbij aan de huisarts en het ziekenhuis, maar ook aan GGZ-instellingen, de gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg.

Om de opvang van patiënten (met en zonder corona) goed te kunnen regelen wordt in onze regio veel samengewerkt met en door zorgpartners. Daarnaast worden diverse maatregelen genomen. De gezamenlijke crisisorganisatie van de GGD en de GHOR ondersteunt en regisseert dit proces waar nodig.

In onze regio proberen wij zorg te blijven leveren vanuit de gebruikelijke zorginstellingen. Hierbij worden patiënten met corona wel zoveel als mogelijk gescheiden van patiënten zonder corona. Zo hebben huisartsen aparte kamers voor mogelijke coronapatiënten ingericht bij de huisartsenposten. Ook zijn in verschillende instellingen isolatie- en quarantainefaciliteiten georganiseerd.

Ziekenhuizen in onze regio
We hebben twee ziekenhuizen in onze regio: het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. Beide ziekenhuizen hebben speciale afdelingen ingericht voor coronapatiënten en de capaciteit op de intensive care (IC) waar nodig uitgebreid.

 ‘’In onze regio wordt veel samengewerkt met en door zorgpartners om de ziekenhuizen zoveel mogelijk te ontlasten.’’

Opvang van patiënten buiten het ziekenhuis
Om het ziekenhuis te kunnen ontlasten worden naast het Albert Schweitzer ziekenhuis afdelingen van het Rivas en het Parkhuis vrijgemaakt. Hier wordt herstelzorg geboden aan coronapatiënten. Naast het Beatrix ziekenhuis wordt door het Rivas ziekenhuis-verplaatste zorg aangeboden voor patiënten zonder corona. Patiënten kunnen vanuit de ziekenhuizen ook worden overgeplaatst naar beschikbare bedden in verpleeg- of verzorgingstehuizen óf – met ondersteuning van de thuiszorg- terug naar huis gaan. Om deze spreiding van patiënten te coördineren wordt intensief samengewerkt met beide ziekenhuizen, V&V en de thuiszorg.

Hotel met zorg
Als er ondanks de maatregelen en samenwerking geen ruimte meer is binnen de gebruikelijke zorginstellingen, kunnen patiënten worden opgevangen in een ‘hotel met zorg’. In deze hotels kunnen patiënten – zowel met als zonder corona-  gescheiden van elkaar, worden opgevangen. In de hotels worden de patiënten verzorgd door zorgpersoneel. De hotels zijn voorbereid op de komst van patiënten, maar zijn tot op heden nog niet in gebruik.

Huisartsen
Voel je je niet zo lekker? Of heb je klachten? Dan kan je gewoon nog steeds naar de huisarts. Dit is net als anders. Heb je klachten die wijzen op corona: bel eerst je huisarts of de huisartsenpost (na 17.00 uur en in de weekenden) voordat je die bezoekt.

Foto afkomstig van Freepik.