Evenementen

Voor evenementenveiligheid zijn er verschillende onderwerpen en documenten die gedownload kunnen worden.
Foto van zomerterras in Gorinchem

Landelijke Informatie

De veiligheid van evenementen is de laatste jaren veelvuldig onderwerp van publiek debat. Dit wordt nog eens versterkt door een sterke groei van het aantal buitenevenementen, en omstandigheden als het veranderende klimaat. Met deze reden is er een 'Nederlands Handboek' geschreven waarin thematische onderwerpen worden beschreven en kaders worden geschetst voor overheden en organisatoren op gebied van evenementen.

Download hier het Nederlands Handboek Evenementenveiligheid

Regionale werkwijze Handreiking Publieksevenementen (HP)

Aan een update van de Handreiking Publieksevenementen (VRZHZ) wordt momenteel gewerkt. U kunt wel de Gebruikswijzer en het 8-stappenmodel naslaan.

Bekijk de gebruikswijzer handreiking publieksevenementen 

Aanvullende informatie: Bekijk het 8 stappenmodel hp-hev

Informatie voor het organiseren van evenementen

Op onze website vindt u een pagina met documenten en informatie met betrekking tot het organiseren van evenementen.

Bekijk de pagina 'Informatie (documenten) voor het organiseren van evenementen'.

Verdere informatie

Alle folders over de Wetgeving Besluit Brandveilig Gebruik en de Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP) vindt u op onze pagina met alle BGBOP folders en documenten.

De hitteprocedure bij evenementen opgesteld door Dienst Gezondheid & Jeugd vindt u hier

Voor constructieve veiligheid is eveneens een folder beschikbaar.

Contactinformatie evenementen

Evenementenloket

Het evenementenloket is gevestigd in het kantoor van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Bezoekadres: Professor Kohnstammlaan 10,  3312 KL Dordrecht

E-mail: [email protected]

Regionale contactpersonen

Daphne van Meer
Tel: 06-20398473
(woensdagmiddag en vrijdag afwezig)

Astrid Reijnen
Tel: 06-50037174
(vrijdagmiddag afwezig)

Terug naar overzichtspagina

Klik hier