Hoogwater

Weet jij wat je moet doen bij hoogwater?
Water,Level,Depth,Meter,In,River,Of,Biesbosch,Nature,Reserve

In Nederland komen overstromingen gelukkig weinig voor. Door de waterkeringen worden grote overstromingen tot een minimum beperkt. Toch is een overstroming niet uitgesloten en kan het een bedreiging voor het land vormen én grote problemen veroorzaken. In Zuid-Holland Zuid is een overstromingsrisico opgenomen in het regionaal risicoprofiel. Dit houdt in dat een overstroming in Zuid-Holland Zuid wordt gezien als een reëel risico. Hoewel de kans niet zo groot is, kan het effect van een overstroming wel groot zijn Samen met verschillende partners wordt gewerkt aan het beheersbaar houden van risico’s. Hoe groot de dreiging is, hangt af van de verwachtte waterstanden en natuurlijk de weersomstandigheden. Weet jij hoe je je moet voorbereiden op een overstroming? Bekijk ‘wat te doen bij overstromingen’.

Wateroverlast

Stormvloed

Ook storm kan leiden tot hoge waterstanden, maar dan langs de kust. Een stormvloed is een sterke verhoging van de zeespiegel langs de kust door de wind. Het KNMI geeft stormwaarschuwingen uit en berekent de verwachte waterstanden voor de kust op basis van eb en vloed en de verwachte golfhoogtes onder invloed van de wind. Het WMCN zorgt voor de stormvloedenwaarschuwingen.

Hoogwater in het winterseizoen

In de winter bestaat er een grotere kans op hoogwater, ook in de regio Zuid-Holland Zuid. Zowel rivier de Rijn als de Maas moeten in deze periode namelijk meer regenwater afvoeren dan in de andere seizoenen. Dat geldt ook voor de afvoer van ijs of sneeuw dat aan het smelten is. Er is in deze periode van het jaar ook meer kans op storm, wat voor opstuwing van het water langs onze kust en op de grote meren kan zorgen.

Hardinxveld,,Netherlands,-,2018-01-14:,Gate,With,Reeds,And,Sign,Saying
overstroom-ik-nl

Overstromingsrisico bij jou in de buurt?

Dijken beschermen Zuid-Holland tegen overstromingen van de rivieren en zorgen ervoor dat de rivier binnen zijn stroomprofiel blijft. In onze regio worden we voor het grootste deel beschermd van hoogwater door dijken. Maar niet alle gebieden zijn beschermd door dijken. Deze buitendijkse gebieden worden niet beschermd, omdat ze tussen de dijk en het water liggen, dus vóór de waterkeringen. Op de website www.overstroomik.nl zie je door de postcode in te vullen of je risico loopt in het geval van een overstroming óf een dijkdoorbraak.

Invloed van de dijken

Binnen de dijken

Woon je binnen de dijken? Dan beschermen de dijken tegen overstromingen. De kans op wateroverlast is dan heel erg klein. Toch kun je met overlast te maken krijgen, wanneer het bijvoorbeeld lang achter elkaar hard regent. Tijdens het stormseizoen kan het riool de hoeveelheid regenwater soms niet meer aan, waardoor er water op straat kan komen te staan. Vaak duren deze buien niet lang en stroomt het water vanzelf weer weg. Bij een onverhoopte overstroming van de dijken of een dijkdoorbraak is er wel kans op (grote) overlast.

Buiten de dijken

Woningen in buitendijkse gebieden zijn niet beschermd door dijken of duinen, waardoor deze woningen onder directe invloed van eb en vloed van de rivier staan. De term ‘buitendijks’ betekent dat een gebied aan de rivier- of de zeezijde van een dijk of duin ligt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uiterwaarden en het strand. Een voorbeeld hiervan is ook het historisch havengebied in Dordrecht. Of de buitendijkse gebieden van Molenlanden. Voor de bewoners en gebruikers van een buitendijks gebied is de kans op een overstroming groter. Maar omdat de woningen vaak in hooggelegen gebieden staan, is er weinig overlast door bijvoorbeeld hoogwater. Bij extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval, kan er wel water op de kade komen te staan, wat wateroverlast kan veroorzaken.