Locatie van de Melkweg te Bleskensgraaf via Google Streetview

Crisisnoodopvang langer open

Geplaatst op: 22 maart 2024
De tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO), ook wel crisisnoodopvang, in Bleskensgraaf blijft langer open. De locatie aan de Melkweg blijft minstens tot 1 januari 2025 open. Gemeenten Molenlanden heeft dit besloten na de noodoproep van staatssecretaris Van der Burg afgelopen februari om bestaande plekken langer open te houden. Ook de TGO in Sliedrecht blijft open.

Het aantal mensen dat in ons land asiel aanvraagt, blijft toenemen. Ondertussen zitten alle opvanglocaties vol. Om te voorkomen dat net als eerder in Ter Apel mensen buiten moeten slapen, is gemeenten gevraagd de TGO’s langer open te houden. Gemeente Molenlanden heeft besloten om de TGO in Bleskensgraaf minstens te verlengen tot en met 1 januari 2025. De opvang in het gemeentekantoor van Sliedrecht blijft open voor onbepaalde tijd. In opdracht van deze gemeenten blijft de Veiligheidsregio het beheer en de exploitatie van de locaties verzorgen.

Vorig jaar hoopten we nog dat de tijdelijke gemeentelijke opvanglocaties inmiddels vervangen zouden zijn door andere vormen van opvang, in het kader van de spreidingswet. Inmiddels is echter gebleken dat dit meer tijd kost. De 10 gemeenten in regio Zuid-Holland Zuid hebben gezamenlijk de opgave om 2.600 opvangplekken voor de lange termijn te realiseren. Iedere regio moet daaraan een bijdrage leveren op basis van het inwoneraantal. Om deze plekken te realiseren is tijd nodig, maar op dit moment is er dus ook al een tekort aan opvang. Daarom blijven de TGO’s in onze regio open. Het streven is om de locaties open te houden tot bewoners over kunnen naar een structurele plek in de regio.