Ere­pen­ning voor brand­weerman Ni­co van Wij­ger­den

Ere­pen­ning voor brand­weerman Ni­co van Wij­ger­den

Geplaatst op: 27 september 2022
Na een bijzonder lange carrière bij de vrijwillige brandweer, reikte burgemeester Jan de Vries Nico van Wijgerden (69) de Erepenning van de gemeente Sliedrecht uit. Het is een unicum in Nederland dat een vrijwillige brandweerman zich meer dan 50 jaar inzet voor de lokale veiligheid. Dat Nico van Wijgerden voortaan als ereburger van Sliedrecht door het leven mag gaan, is een eerbetoon dat hem dubbel en dwars toekomt.

Loopbaan
Nico van Wijgerden’s loopbaan begon op 30 oktober 1971 bij de toenmalige vrijwillige brandweer in Sliedrecht. Door de jaren heen vervulde hij binnen de brandweer talrijke functies en volgde in zijn eigen tijd specialistische cursussen en trainingen. Op z’n erelijst staan rollen als Hoofdbrandwacht, Chauffeur en Verkenner Gevaarlijke Stoffen. Hij is ook nog ‘25kV Specialist’, wat wil zeggen dat hij is opgeleid om op te kunnen treden als zich calamiteiten op het spoor voordoen.

Familie
De familie van Wijgerden draagt al vele jaren haar steentje bij aan de Sliedrechtse brandveiligheid: Nico zijn vader, oom en al zijn broers waren en zijn brandweerman. Zijn zoon is nog steeds actief bij de brandweer, die nu deel uitmaakt van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Loopbaan Nico van Wijgerden’s loopbaan begon op 30 oktober 1971 bij de toenmalige vrijwillige brandweer in Sliedrecht. Door de jaren heen vervulde hij binnen de brandweer talrijke functies en volgde in zijn eigen tijd specialistische cursussen en trainingen. Op z’n erelijst staan rollen als Hoofdbrandwacht, Chauffeur en Verkenner Gevaarlijke Stoffen. Hij is ook nog ‘25kV Specialist’, wat wil zeggen dat hij is opgeleid om op te kunnen treden als zich calamiteiten op het spoor voordoen.  Familie De familie va

Waardering
In november 2021 kwam er een einde aan een tijdperk en hing Nico zijn brandweeruniform aan de wilgen. Na een lange loopbaan met hoogte- en dieptepunten, waaronder enkele droevige en emotioneel heftige ervaringen. Burgemeester Jan de Vries verraste Nico op maandag 26 september tijdens de jaaravond van de Brandweer Sliedrecht. Tussen zijn kameraden kreeg de jubilaris de eer die hem voor zijn verdiensten toekwam. Het ereburgerschap markeert ook het einde van Nico zijn actieve tijd als brandweerman. Maar daarmee verdwijnt Nico overigens niet uit beeld: hij zal nog vaak genoeg bij zijn brandweerkameraden op de kazerne te vinden zijn.

Ereburger van Sliedrecht
De erepenning van Sliedrecht wordt, als blijk van waardering en erkentelijkheid toegekend aan personen, die zich gedurende lange tijd op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Sliedrecht of haar gemeenschap. Burgemeester en wethouders besluit daarover, nadat zij daarover het Presidium van de gemeenteraad heeft gehoord.

Het blijft niet alleen bij de toekenning van de titel. Bij de toekenning van de erepenning wordt een zilveren reversknoop uitgereikt, met een doorsnede van 15 millimeter, voorzien van het wapen van de gemeente Sliedrecht en het randschrift “gemeente Sliedrecht”. De persoon aan wie een erepenning is uitgereikt mag zich voortaan “ereburger van de gemeente Sliedrecht” noemen.