Laatste nieuws pagina voortgangsrapportage vluchtelingenopvang december 2023

Het laatste nieuws over vluchtelingenopvang in onze regio

Geplaatst op: 19 december 2023
Ook benieuwd hoe de veiligheidsregio samen met gemeenten en betrokkenen hebben geregeld dat Oekraïners en asielzoekers zo goed mogelijk opgevangen worden in onze regio? Lees het in de nieuwste update van de voortgangsrapportage vluchtelingenopvang.

Update december 2023

Hier lees je de voortgangsrapportage met de updates van december. Het document is het beste te lezen op een tablet of PC. De voortgangsrapportage krijgt iedere zes maanden een update met de laatste cijfers en ontwikkelingen.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) zet zich samen met gemeenten in om voldoende opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne en voor het COA te realiseren en samen te zorgen voor een juiste match van vluchtelingen met een opvanglocatie. Dit naast de vele particulieren die zich inzetten voor het realiseren van opvang bij hen thuis.