Sleutelkluis voor de brandweer

Traditionele sleutelkluizen in 2025 uitgefaseerd

Geplaatst op: 8 november 2023
Vanaf 1 juli 2025 werkt Brandweer Zuid-Holland Zuid niet meer met de traditionele sleutelkuizen. Op deze datum zijn de generale hoofdsleutels van alle operationele voertuigen verwijderd. Hiermee volgen wij het advies op van Brandweer Nederland om de verantwoordelijkheid voor de toetreding tot gebouwen en terreinen bij de eigenaar en/of gebruiker terug te leggen.

Wat betekent dit?

Het houdt in dat de brandweer vanaf 1 juli 2025 de brandweersleutel niet meer kan gebruiken om gebouwen binnen te treden. Vanzelfsprekend komt de brandweer zo spoedig mogelijk ter plaatse om hulp te verlenen, maar de gebouweigenaar of beheerder zal een andere oplossing moeten faciliteren om de brandweer toegang te verschaffen. Dit betekent dat gebouweigenaren of -beheerders op voorhand zelf maatregelen moeten nemen en ervoor moeten zorgen dat dit voor 1 juli 2025 geregeld is.

Met onderstaande uitgangspunten kan invulling worden gegeven aan het doel van artikel 6.36, lid 3 van het Bouwbesluit (artikel 3.129/ 4.226 Besluit bouwwerken leefomgeving), om de brandweer op eenvoudige wijze het bouwwerk en/of terrein te kunnen laten betreden.

Waar moet een voorziening voor binnentreding aan voldoen?

Omdat de brandweer stopt met het gebruik van de generale hoofdsleutel, moet de huidige voorziening om binnen te treden worden aangepast. Een aangepaste voorziening dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De brandweer moet 24 uur per dag, 7 dagen in de week op een snelle, veilige en eenvoudige manier binnen kunnen treden, zonder dat zij hiervoor eigen middelen moeten gebruiken;
  • De toetreding/ het toetredingssysteem moet ten minste 30 minuten functioneel zijn na uitval van de reguliere stroomvoorziening;
  • Het beheer, onderhoud en het testen van het systeem op functionaliteit dient door de gebouweigenaar of -gebruiker goed te zijn geborgd;
  • De wijze van toetreding dient vooraf afgestemd te zijn met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Welke voorzieningen voldoen aan de voorwaarden?

De onderstaande voorzieningen voor binnentreding voldoen aan bovenstaande voorwaarden:

  • Het openen van de brandweeringang (24/7) door het aanwezige personeel en/of;
  • Automatisch ontgrendelen of vrijgeven van de brandweeringang door de brandmeldinstallatie (BMI) en/of;
  • Automatisch ontgrendelen of openen van een sleutelbuis- of kluis en/of;
  • Toegang door ontgrendeling van een sleutelkluis met toegestuurde generieke cijfercode.

De markt heeft de vrijheid om nieuwe technologische toetredingssystemen te ontwikkelen en een alternatieve voorziening aan de Brandweer/Veiligheidsregio voor te leggen.

Wat als je niets doet?

Heb je de brandweer nodig bij een incident, maar is de toegang tot je pand of terrein nog niet geregeld? Dan kan de brandweer niet meer zelf binnenkomen. In dat geval forceert de brandweer de toegang om toch hulp te kunnen bieden en/of een brand te kunnen bestrijden.

Sleutelkluis leeg maken

Brandweer Zuid-Holland Zuid adviseert om de oude sleutelkluizen leeg te halen. Hiervoor kan de sleutel worden gebruikt die bij de aanleg van het gebouw is ontvangen. Indien deze sleutel niet meer in het bezit is, kan er via [email protected] een verzoek worden gedaan om de kluis leeg te laten halen.

Vragen?

Voor aanvullende informatie bij eventuele onduidelijkheden, kan er worden gemaild naar [email protected].