Foto van brandweerduiker in duikpak en brandweermensen aan de waterkant in Dordrecht

Wer­vings­cam­pag­ne 24-uurs­dienst van start

Geplaatst op: 10 januari 2023
Maan­dag 9 ja­nu­a­ri is de wer­vings­cam­pag­ne voor de 24-uurs­dienst van start gegaan. De brandweer in Zuid-Holland Zuid is na­me­lijk op zoek naar vijf nieu­we beroeps brandweer collega's in Dordrecht.

De wer­vingscampagne duurt in totaal 3 we­ken en vindt ex­tern plaats via so­ci­al me­dia, waarbij wordt verwezen naar de website www.gabijdebrandweer.nl. Naast de va­ca­tu­re staat er op de website ook in­for­ma­tie over de bijbehorende se­lec­tie­pro­ce­du­re- en tes­ten. Het is de be­doe­ling dat ge­ïn­te­res­seer­den zich aan­mel­den voor een di­gi­ta­le bij­een­komst op 30 ja­nu­a­ri 2023, waar ze via een li­vestream meer in­for­ma­tie krij­gen en daar­na kun­nen be­slui­ten daad­wer­ke­lijk te sol­li­ci­te­ren.

Selectietraject

Het brandweervak is een verantwoordelijke baan die om een uniform selectietraject vraagt. Kandidaten doorlopen naast de digitale informatiebijeenkomst dan ook diverse stappen, waaronder een selectietestdag op 18 februari en een 24-uurs outdoor assessment en motivatiegesprek in maart. Met een goede basisconditie en gezond verstand is het traject prima te doorlopen. De kandidaten worden getest op uithoudingsvermogen, fysieke gesteldheid en technisch inzicht. Vrijwel alle onderdelen zijn te trainen, zoals bijvoorbeeld de coopertest en de zwemvaardigheidstest.

Meer informatie over het brandweervak en de campagne is te vinden op op www.gabijdebrandweer.nl. Reageren kan uiterlijk tot en met 29 januari 2023.