euro currency bills

Leefgeld voor Oekraïners aangepast

Geplaatst op: 3 februari 2023
Oekraïense vluchtelingen ontvangen leefgeld. De leefgeldregeling in Nederland is per 1 februari 2023 veranderd. Zo past het beter bij het leefgeld voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een uitkering. Leefgeld is bedoeld voor eten, kleding en persoonlijke uitgaven en er is een extra toelage als iemand bij een gastgezin woont (wooncomponent).

De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De bedragen voor leefgeld veranderen:
    • Het bedrag voor eten (voorheen € 205,- per persoon) hangt voortaan af van de grootte van het gezin. Hoe meer mensen in een gezin, hoe lager het bedrag per persoon.
    • Het bedrag voor kleding en persoonlijke uitgaven (voorheen € 55,- per persoon) wordt verhoogd naar € 56,12 per persoon per maand.
    • De wooncomponent bij particuliere opvang wordt gelijk voor volwassenen en minderjarigen en wordt € 93,- per persoon.
  • Als een volwassene gaat werken dan vervalt het leefgeld voor het hele gezin.

Verandering vanaf 1 april
De nieuwe regeling (RooO) gaat officieel vanaf 1 februari 2023 in, maar gemeenten hebben tot 1 april 2023 de tijd om zich voor te bereiden. Vanaf 1 april ontvangt iedereen het leefgeld volgens de nieuwe regeling. Tot 1 april verandert er niets en ontvangt men de bedragen zoals ze gewend zijn. Het leefgeld wordt uitbetaald voor de sociale diensten, afhankelijk van de gemeente waar iemand ingeschreven is zijn dat de Sociale Dienst Drechtsteden, Avres en gemeente Hoeksche Waard.

Meer informatie over de nieuwe leefgeldregeling staat op www.rijksoverheid.nl