Openbaar Meldsysteem

(OMS)
Mensen in meldkamer

Het Openbaar Meldsysteem (OMS) verbindt de brandmeldinstallatie in gebouwen met de meldkamer van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) biedt sinds 1 januari 2021 zelf geen OMS-dienstverlening aan. De VRZHZ beperkt zich tot haar wettelijke taak: het ontvangen, registreren en beoordelen van meldingen waarbij wordt gevraagd om acute inzet van brandweer, het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Voor het functioneren van de directe branddoormelding dient u voor te zorgen dat u een commerciële OMS-dienstverlener

Welke aanbieders kunnen mij helpen?

Overleg met uw brandbeveiligingsbedrijf wie voor u de doormelding kan verzorgen. In sommige gevallen kan de aanbieder extra diensten aanbieden in combinatie met uw branddetectiesysteem. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het doorgeven van de exacte locatie van de brand, verificatie van de brand en het verlenen van toegang aan de brandweer.

Indien er sprake is van een verplichte doormelding moet de aanbieder voldoen aan twee criteria.

 1. Er moet sprake zijn van directe alarmoverdracht aan de meldkamer. Vanaf 2021 kan elke particuliere alarmcentrale die een vergunning heeft van het ministerie van Justitie een automatische melding aanbieden aan de meldkamer. Zie pagina 63 van dit document "lijst vergunninghouders Wpbr".
 2. De particuliere alarmcentrale biedt een alarmtransmissieweg aan die voldoet aan NEN-EN50136 deel 1.

Volgens onze informatie zijn er op dit moment 6 aanbieders die nu al de doormelding voor u kunnen verzorgen. Mogelijk zullen nog meer OMS-dienstverleners hun diensten gaan aanbieden. Hun gegevens zullen in dat geval worden toegevoegd op deze website.

Aanbieders

ASB Security BV

Contactpersonen: Stefan van Pelt, Dennis Karssen en Wolter Schunselaar
Contactgegevens: 040 - 262 23 22 / [email protected]
Website: klik hier

Bosch Energy and Building Solutions

Contactpersonen: Afdeling OMS-beheer: Audrey Verbeek en Anneke Elsendoorn
Contactgegevens: 0800 - 022 7999 (optie 3) / [email protected]
Website: klik hier

Chubb Fire & Security B.V.

Contactgegevens:  088 - 112 40 00 / [email protected]
Website: klik hier

G4S Secure Monitoring B.V.

Contactgegevens: 088 - 234 56 57 / [email protected]
Website: klik hier

Securitas

Contactgegevens: 088 - 322 11 00
Website: klik hier

Siemens Nederland B.V.

Contactpersonen: Paul Penseel en Annemieke Pronk
Contactgegevens: 070 - 333 19 06 /  [email protected]
Website: klik hier

Processtappen

 • De veiligheidsregio’s VRR en VRZHZ doen geen toets aan de voorkant of een object/inrichting wel of niet mag doormelden. Een object mag alleen automatisch doormelden indien dit een wettelijk vereiste is en/of er toestemming is vanuit een bevoegd orgaan. Het is aan de service provider die de doormelding faciliteert om hier op toe te zien. De service provider kan daarvoor naslag doen in bijvoorbeeld:
  • Omgevingsvergunning bouwen, brandveilig gebruik en/of milieu;
  • Melding brandveilig gebruik en/of milieu;
  • Programma van Eisen Brandmeldinstallatie, uitgangspunten document(en) dan wel gelijksoortige documenten;
  • Wetgeving en onderliggende besluiten.
 • Een object/inrichting wat veranderd van service provider zal worden gemeld via [email protected] met bovengenoemde gegevens.
 • Een object/inrichting dat wil doormelden en afspraken of informatie wil vastleggen maakt bij voorkeur gebruik van de NEN 2535 bijlage A2 (Model uitgangspunten brandweer).

Download het volledige formulier

Aansluitvoorwaarden automatische transmissie service provider

Download