Ondertekening van het calamiteitenwegenplan voor rangeerterrein Kijkhoek

Speciale blusvoertuigen en calamiteitenwegen maken Kijfhoek veiliger

Geplaatst op: 5 oktober 2020
Twee extra calamiteitenwegen, drie nieuwe schuimblusvoertuigen en een nauwere samenwerking tussen de brandweerkorpsen van ProRail en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Hiermee investeren het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid samen in een veiliger emplacement Kijfhoek in Zwijndrecht. De maatregelen versterken ook de inzetbaarheid van brandweer Zuid-Holland Zuid langs de spoorzone in Dordrecht en Zwijndrecht.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft hiervoor maandag 5 oktober 2020 de bestuursovereenkomst getekend. Eerder zetten John Voppen, CEO ProRail, burgemeester Hein van der Loo van Zwijndrecht en vice-voorzitter Reinie Melissant van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid hun handtekening onder het document. Zij deden dit met steun van Jan van Belzen, voorzitter Platform Veiligheid Spoor en burgemeester van Barendrecht, en Nanouke van 't Riet, algemeen directeur van DB Cargo Nederland. Door de investeringen, die de komende twee jaar hun beslag krijgen, zijn eventuele incidenten op Kijfhoek straks beter en ook veiliger te bereiken en te bestrijden.

Vergrootglas

De veiligheid van rangeerterrein Kijfhoek ligt vanaf de opening in 1980 onder het vergrootglas. Mede naar aanleiding van een ethanolbrand met een goederenwagon in 2011 en meerdere incidenten in 2018 zijn alle inspanningen nog meer gericht op een zo veilig mogelijke werkomgeving voor hulpdiensten en hun effectieve inzet bij calamiteiten.

'Belangrijke stap'

Burgemeester Hein van der Loo van de gemeente Zwijndrecht: "In de afgelopen periode hebben we samen met het ministerie, de Veiligheidsregio en ProRail hard gewerkt om deze investeringen mogelijk te maken. Extra calamiteitenwegen en betere blusvoertuigen zorgen voor een effectievere inzet van onze brandweer. Daarmee voor een veiliger gevoel bij de inwoners van Zwijndrecht en onze buurgemeenten. Is het genoeg? Nee. De volgende investeringen staan al op de rol. We zullen het ministerie en ProRail als onze partners eraan blijven herinneren: veiligheid op Kijfhoek is nooit af!”

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft vertrouwen in de toekomst van Kijfhoek: "We investeren in goederenvervoer over het spoor, omdat het duurzamer en veiliger is dan over de weg en het bijdraagt aan het halen van onze klimaatambities. Samen met de bestuurders van de gemeente Zwijndrecht, ProRail, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en DB Cargo zijn belangrijke stappen gezet om de veiligheid op het emplacement Kijfhoek beter te borgen. Ik ben het met burgemeester Van der Loo eens dat we er daarmee nog niet zijn. De komende jaren zal Kijfhoek ingrijpend worden gemoderniseerd, zodat het goederenvervoer nog veiliger en efficiënter kan worden afgehandeld."

John Voppen, CEO van ProRail: "Ik ben ontzettend blij dat we deze stappen nu zetten. Het gaat hier niet om zomaar een paar handtekeningen. Kijfhoek is een unieke plek op het Nederlandse spoor. Een plek die maatwerk verdient. Dat is nu gelukt, met dank aan alle partijen."

uitgeschreven tekst

Op emplacement Kijfhoek in Zwijndrecht worden goederentreinen gesorteerd en opnieuw samengesteld voor verder transport naar de Rotterdamse haven of andere grote industriële gebieden in Nederland en Europa. Goederentreinen kunnen van alles vervoeren. Zo zitten er bijvoorbeeld wasmachines in containers en worden auto’s, staal, hout, kolen en ertsen per spoor vervoerd. Ook wagens met gevaarlijke stoffen vinden hun eindbestemming via het spoor. Daarom gelden strenge veiligheidseisen voor het emplacement. De gemeente Zwijndrecht, de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en ProRail zijn alert op de risico’s en de veiligheid op Kijfhoek en spreken daar regelmatig over.

 

Hoewel het vervoer per spoor één van de veiligste manieren is om goederen te transporteren, blijft er altijd een risico op incidenten. Zo brak er op het emplacement in 2011 brand uit in een goederenwagen gevuld met ethanol. 

 

ProRail heeft in 2012 op aanwijzing van de gemeente Zwijndrecht een bedrijfsbrandweer op Kijfhoek geïnstalleerd. Deze bestaat uit zeven personen en is 24 uur per dag beschikbaar op het emplacement. Zo kan er sneller worden opgetreden. Maar wanneer er midden op het emplacement een incident is, kan de brandweer er echter lastig bij komen.

 

Alle betrokken partijen willen de bereikbaarheid en dus de bestrijdbaarheid van incidenten op het emplacement verbeteren.

 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de gemeente Zwijndrecht, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en ProRail hebben gesproken over hoe ze de veiligheid op zowel Kijfhoek als in de Spoorzone in Zwijndrecht en Dordrecht kunnen verbeteren.

 

ProRail en Ministerie investeren op Kijfhoek door extra calamiteitenwegen aan te leggen op het emplacement en extra bluswatervoorzieningen te treffen. Daardoor kunnen incidenten sneller en effectiever worden bestreden. De brandweer kan de incidenten beter bereiken. Zo kunnen de bedrijfsbrandweer en de brandweer Zuid-Holland Zuid samen sneller en gerichter eventuele incidenten bestrijden. ProRail voert deze taken uit met een bedrijfsbrandweer van vier personen, die 24 uur per dag beschikbaar is op het emplacement.

 

Verder investeren ProRail en de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid in drie uitwisselbare schuimblusvoertuigen. Met deze voertuigen kan snel schuim worden ingezet op de brand of de lekkende stof. De voertuigen zijn identiek, zodat beide korpsen de wagens kunnen bedienen. Deze drie voertuigen worden ingezet in de Spoorzone van Dordrecht en Zwijndrecht en op emplacement Kijfhoek. Daardoor kunnen ze elkaars reservevoertuig zijn.

 

ProRail beschikt over een gaspakteam om lekkages in goederenwagens te bestrijden. Dat team bestaat uit zes mensen. ProRail heeft hiervoor twee specialisten 24 uur per dag paraat. ProRail roept vier mensen extra op, in aanvulling op de bedrijfsbrandweer. En als er lekkages zijn bij een groot incident, dan moeten het schuimblusvoertuig en het gaspakteam tegelijk worden ingezet. Als ProRail de opgeroepen mensen dan niet snel genoeg kan inzetten, neemt de brandweer Zuid-Holland Zuid de inzet van het schuimblusvoertuig over. Hierdoor kunnen de vier mensen van de bedrijfsbrandweer in gaspak met hun twee collega’s het lek dichten. 

 

Daarnaast gaan de beide korpsen gezamenlijk de voertuigen kopen, mensen opleiden, oefenen en kennis uitwisselen over spoorincidenten. 

 

Zo versterken we samen de veiligheid op Kijfhoek en in de Spoorzone.