Brandweer in actie bij brand Peute Papierrecycling

Veelgestelde vragen brand Peute Papierrecycling maandagavond 1 april

Geplaatst op: 1 april 2019
Hieronder treft u de meestgestelde vragen over de brand bij Peute Papierrecycling, de rook die daarbij vrijkomt en de roetdeeltjes die uit de rook neerdwarellen. Deze lijst met vragen word geupdated als er nieuwe info is.

Wat is er aan de hand?
Er is maandag 1 april om 19.46 uur een grote brand uitgebroken bij Peute Papierrecycling B.V. aan de Veerplaat 40 in Dordrecht.

Wat brandt er?
Er brandde maandagavond een loods met papier ter grootte van een half voetbalveld. Vanwege de omvang van de brand hebben de hulpdiensten al snel na het uitbreken van de brand opgeschaald naar zeer grote brand. Dinsdagochtend is de loods volledig uitgebrand en blust de brandweer de restanten van de bulken papier.

Wat zijn de gevolgen voor omwonenden?
Mensen die overlast hadden en hebben van de rook is geadviseerd ramen en deuren te sluiten, mechanische ventilatie uit te schakelen en uit de rook te blijven. Meetploegen onderzoeken de verspreiding van de rook. Dat gebeurt onder andere bij de PI De Dordtse Poorten die in de rook lag.

Er ligt roet/neerslag op straat/in mijn tuin, wat moet ik doen?
Verbrande brokstukken bevatten vrijwel altijd schadelijke stoffen. De verwachting is dat de blootstelling aan deze brokstukken (via de huid, via de mond of via inademing) relatief gering is.  Meetploegen treffen tot nu toe alleen verbrand papier aan. Het advies is deze deeltjes niet aan te raken met blote handen. Spoel deze deeltjes weg of ruim ze, evt met handschoenen, op in de vuilnisbak. Was uw handen hierna. Bijzondere aandachtspunten:

  • Zichtbare roetdeeltjes op auto’s, tuinmeubilair etc. kunnen worden afgewassen met warm water en zeep;
  • Gras kan worden gemaaid;
  • Kinderen doen vaak hun (vieze) handen of (vieze) dingen in hun mond. Hierbij krijgen ze kleine hoeveelheden grond en stof binnen die aan hun handen is blijven plakken. Geadviseerd wordt om de plekken waar kinderen spelen te inspecteren op de aanwezigheid van brokstukken en roet. Als dit aanwezig is, dan dient dit te worden verwijderd.

Hebben huisdieren nog speciale aandacht nodig?
Wij adviseren u uw huisdieren tijdens het blussen zo veel mogelijk binnen te houden. Als u naar buiten gaat met uw huisdier, voorkom dat uw huisdier in contact komt met roetdeeltjes. Maak poten eventueel schoon met water en zeep.

Ik heb groenten/fruit in mijn tuin, kan ik die eten?
Eet geen gewassen met zichtbare roetdeeltjes er op. Wij raden aan om groenten en fruit die niet zichtbaar verontreinigd zijn uit voorzorg te schillen of te pellen of te wassen. Gewassen die geteeld worden in kassen waarvan de ramen dicht stonden kunnen gewoon worden genuttigd.

Mijn kinderen spelen in de tuin/zandbak, kan dat?
Wij adviseren u om wel de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:

  • Het is verstandig om de speelplekken goed te inspecteren. Roetneerslag op speeltoestellen kan met warm water en zeep worden verwijderd;
  • Zichtbare brokstukken kunnen verwijderd worden door ze met handschoenen op te pakken en in met het vuilnis af te voeren;
  • Grasveldjes, waar gespeeld wordt, kunnen worden gemaaid. Het gemaaide gras kan worden verzameld en afgevoerd als normaal afval;
  • Ook kunt u bij zichtbare roetvervuiling de toplaag van het zand in de zandbak verwijderen en vervangen voor schoon zand.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van rook en roet?
De directe gevolgen van het inademen van kleine hoeveelheden rook zijn prikkeling van ogen, neus, keel en luchtwegen, leidend tot tranen en hoesten. Hoe hoger de concentratie rook die u inademt, hoe sneller deze klachten optreden en hoe heftiger u ze ervaart. Deze klachten verdwijnen vaak snel weer zodra u zich in de frisse lucht bevindt en geen rook meer inademt.
Bij personen met (over)gevoelige luchtwegen, bijvoorbeeld door astma, kan er een benauwd gevoel en kortademigheid optreden. Wanneer er specifieke stoffen vrijkomen, kunnen deze op hun beurt weer bepaalde gezondheidseffecten teweeg brengen. Indien er specifieke stoffen vrijkomen waarmee rekening moet worden gehouden (bv asbest of dioxine) zal dit gecommuniceerd worden.

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van brandgeur/rook?
Directe lichamelijke klachten door rook zijn geurhinder, irritatie van de slijmvliezen van ogen en bovenste luchtwegen, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, slapeloosheid of benauwdheid. Deze directe effecten verdwijnen zodra de blootstelling is beëindigd. Bij het voortbestaan van deze klachten kan het beste contact worden opgenomen met de huisarts. Daarnaast kan ervaren geurhinder ook diverse stressafhankelijke gezondheidsklachten (waaronder bezorgdheid) veroorzaken en kan dus leiden tot een mentale belasting.

Kan blootstelling aan rook blijvende gevolgen voor de gezondheid opleveren?
Het is bekend dat eenmalig een zeer grote hoeveelheid rook inademen kan leiden tot aanhoudende luchtwegproblemen.

Wat kan ik doen om zo min mogelijk rook in te ademen?
Om zo min mogelijk rook in te ademen is het verstandig om niet naar de brand te gaan kijken. Kunt u nergens naar binnen, ga dan zo staan dat de wind/rook niet naar u toe waait, maar van u af (“bovenwinds”). U kunt minder rook inademen door zo kort mogelijk in de rookwolk te blijven en daar geen overbodige inspanning te leveren. Hoe meer inspanning, des te meer lucht u inademt en dus ook hoe meer rook u inademt.

Wat doen de hulpdiensten?
Er is grote inzet van brandweermateriaal geweest: er zijn 12 tankautospuiten, 2 hoogwerkers, 2 blusboten, 2 schuimblusvoertuigen en 2 grote pompen ingezet. Ook was er een politiehelikopter in de lucht. Het riool ter plaatse is afgesloten, het bluswater wordt opgevangen.

Waarom was er een politiehelikopter in de lucht?
De politiehelikopter heeft van bovenaf met onder andere een warmtebeeldcamera de brand in beeld gebracht.

Wat wordt er gemeten?
Meetploegen brengen de verspreiding van de rook in kaart. Daarnaast is het e-nosenetwerk  (de snuffelpalen) van de omgevingsdienst actief. Op dit moment zijn er geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten - maar rook is nooit gezond!

Waarom is er geen NL Alert uitgegaan?
Een NL Alert wordt ingezet als acuut handelen vereist is en/of er sprake is van fysieke bedreiging en/of grote maatschappelijke onrust. Onze inschatting was dat er bij het uitbreken van de brand gene sprake van was. Daarom is er niet gekozen om een NL alert te versturen.

Waarom doet de brandweer metingen?
De brandweer verricht metingen met als doel ondersteuning ten behoeve van besluitvorming over de bestrijding van het incident en alarmering van de bevolking bij acuut gevaar voor de volksgezondheid. De mate van gezondheidsrisico’s wordt door de brandweer niet gemeten.

In de buurt van het incident is het belangrijkste doel het in beeld brengen van de risico’s voor de hulpverleners en de aanwezige bevolking. Voor het effectgebied geldt dat de brandweer op basis van grove metingen (detectie), klachten, scenario’s en /of modellering de omvang van het effectgebied bepaalt. Nadere detaillering van dit gebied en bijbehorende maatregelen vindt plaats op advies van de AGS en de GAGS.

Waarom loopt brandweerpersoneel wel dichtbij/in de rook?
Brandweerpersoneel doet dit om de brand beter te kunnen bestrijden of om eventuele slachtoffers te redden/evacueren. Zij gebruiken daarbij de benodigde adembescherming. Andere hulpverleners en brandweerpersoneel zonder specifieke adembescherming worden gewaarschuwd zoveel mogelijk uit de rook te blijven.

Wat moet ik doen als ik rook heb ingeademd? (Ben naar de brand gaan kijken of heb door de rook heen gefietst/gelopen)
Door het inademen van de rook, kunt u wellicht last hebben van hoesten als gevolg van een geïrriteerde keel, prikkeling van de ogen en/of van de bovenste luchtwegen of hoofdpijnklachten. Inademen van de rook kan ook benauwdheidsklachten en piepen veroorzaken, maar dit laatste is afhankelijk van de gevoeligheid (bv COPD-patiënten of kinderen zullen hier eerder last van krijgen). In de meeste gevallen gaan deze klachten, na beëindiging van de blootstelling, vanzelf over. Als dit niet het geval is of als u zich zorgen maakt, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts. Irritatie van de ogen kan ook verdwijnen door de ogen te spoelen met lauw water.

Ik ben naar de brand gaan kijken, wat moet ik met mijn kleding/schoeisel doen die ik toen aanhad?
Indien u in de rook heeft gestaan, adviseren wij u uw kleding te wassen, om zo brandlucht en roetdeeltjes uit de kleding te verwijderen. Ook adviseren wij de schoenen/schoenzolen af te spoelen.

Hoe krijg ik de brandgeur/stank uit mijn huis als de brand is geblust?
Als het gebied is vrijgegeven waar u woont, kunt u uw huis ventileren (ramen en deuren open zetten). Tot dat moment kunt u uw ramen en deuren beter gesloten houden. U mag nadat het gebied is vrijgegeven ook het ventilatiesysteem weer inschakelen. Wanneer de brandlucht in de gordijnen en/of kleding zit kunt u deze wassen.