Banner van het regionale risicoprofiel

Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de regio aanwezige risico’s plus de risico’s uit aangrenzende gebieden. Het doel van het regionaal risicoprofiel is dat het bestuur in staat wordt gesteld afgewogen strategische beleidskeuzes te maken om de (beperkt) beschikbare middelen zo gericht mogelijk in te zetten op de belangrijkste risico’s en kent hiermee een koppeling met het regionaal beleidsplan. Het merendeel van de risico’s in het regionaal risicoprofiel ligt niet in de primaire beïnvloedingsmogelijkheden van de veiligheidsregio, maar vallen qua risicobeheersing binnen taken en verantwoordelijkheden van (crisis)partners. Het betreft echter wel risico’s waarop de veiligheidsregio zich in het kader van crisisbeheersing dient voor te bereiden. Het regionaal risicoprofiel is dan ook niet sec van de VRZHZ als organisatie, maar even zoveel van de partnerorganisaties waarmee dit regionaal risicoprofiel in samenwerking tot stand is gebracht.

Kijkplaat Risicoprofiel 2019
druk_postervzhz
Dubbele pijl logo VRZHZ

Huidige status document:
Het Regionaal risicoprofiel is door het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vastgesteld in haar vergadering van 11 december 2019.

PDF downloaden?

Interactief en handig!

NIEUWSBERICHTEN

VR Artikelen 1

  • De brandweer zoekt jou!

    De brandweer zoekt jou!

    Maandag 18 september is het startsein gegeven voor een nieuwe wervingscampagne. De brandweer zoekt nieuwe vrijwilligers voor verschillende brandweerposten in …

VR Artikelen 2

VR Artikelen 3