Brandweerman loopt tussen brandweervoertuigen en auto's door

Foutparkeren hindert hulpdiensten

Hulpverleners moeten zo snel mogelijk ter plaatse zijn om hulp te verlenen. Het komt te vaak voor dat de hulpverleners niet genoeg ruimte krijgen op spoedeisende momenten. Oorzaken hiervan zijn meestal foutgeparkeerde auto’s. De hulpverleners kunnen er dan bijna of helemaal niet langs. Hierdoor loopt de hulpverlening vertraging op en kunnen mensenlevens in gevaar komen.

Wat kun je doen om hulpverleners de ruimte te geven?

1. Parkeervakken

Parkeer je auto alleen op de aangewezen parkeervakken, ook als je denkt maar heel even weg te zijn van de auto.

2. Bochten en kruisingen

Let ook altijd op of er nog genoeg ruimte over blijft voor een brandweerwagen, vooral in de bochten van straten. Parkeer daarom niet binnen 5 meter van een bocht of een kruising.

3. De stoep

Parkeer zo dicht mogelijk bij de stoep

Door het naleven van deze 3 tips, kunnen we er samen voor zorgen dat hulpverleners de ruimte krijgen. Hulpverleners kunnen dan sneller hulp verlenen. Ruimte geven aan hulpverleners is van levensbelang!

Weetje: Om door een straat te kunnen rijden, heeft een brandweervoertuig een breedte van drieënhalve meter nodig. Dat zijn ongeveer twee personenauto’s naast elkaar!