Verbonden door het water

Brandweerschippers in gesprek
Blusboten varen naast elkaar op de rivier

Tjerk Schipper en Léon Schmidt zijn allebei schipper én brandweer in de Veiligheidsregio’s Zuid-Holland Zuid en Gelderland-Zuid: beroepen die verder gaan dan gewoon maar een baan. Zeker in deze bijzondere combinatie.

tjerk-1

Tjerk Schipper

Tjerk Schipper, schipper op de blusboot in Zuid-Holland Zuid: ‘Ik kom uit een echte schippersfamilie. Mijn vader was schipper bij de waterpolitie en ook mijn opa en een aantal ooms voeren. Na het afronden van de havo ben ik naar de zeevaartschool gegaan, maar dat paste niet helemaal bij me. Daarna heb ik samen met mijn vrouw een binnenvaartschip gekocht.

Ons leven veranderde toen onze drieling zes jaar oud werd en naar school moest. Mijn vrouw bleef aan wal en ik ging op zoek naar een andere baan. Die vond ik in mijn huidige functie. Het hele brandweervak was dus nieuw voor mij. De binnenvaart heeft mij echter nooit los gelaten. Ik ben schipper op de waterbus, val soms in voor familieleden op de binnenvaart en ben sinds kort actief als mobiel verkeersleider op het water.’

Léon in de stuurhut

Léon Schmidt

Léon Schmidt, schipper en nautisch coördinator techniek bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid én vrijwilliger bij het brandweerkorps in Sliedrecht: ‘Ik kom uit een scheepsbouwfamilie. Ik groeide op tussen de werven. Zo kroop de binnenvaart in mijn bloed. Uiteindelijk kwam ik terecht in de bunkerwereld (bevoorrading brandstof van binnenvaartschepen, red). Daarna ben ik aan wal gaan werken bij een bedrijf dat schepen bouwde en repareerde. Als kleine jongen was ik lid van de jeugdbrandweer Sliedrecht. Een oude liefde die nog altijd smeulde. Op een dag liep ik de kazerne van het korps Sliedrecht binnen. Daar herkende ik mijn oude maatjes. Dat alles leidde tot mijn vrijwilligerswerk en mijn huidige functie bij korps Nijmegen, waarin ik mijn twee liefdes mooi kan combineren.’

Eerst brandweerman

Tjerk: ‘Ik draai diensten van 24 uur. Een dienst begint en eindigt om acht uur in de morgen. Overdag doen we ons werk. Na zes uur ’s avonds zijn er geen gezamenlijke activiteiten, maar blijven we wel op de kazerne. ’s Nachts kunnen we gewoon slapen. Maar als het alarm afgaat, moeten we binnen anderhalve minuut klaar zijn om uit te rukken. Overdag moet dat nog sneller. Dan hebben we een minuut.’

Léon: ‘Puur beroepsmatig is er geen verschil tussen mijn twee rollen. Als beroepsbrandweer werk je vanuit de kazerne en krijg je een salaris. Als vrijwilliger ontvang je een financiële vergoeding en draag je een pieper bij je. Wanneer die gaat, laat je alles vallen om naar de kazerne te gaan.’

Tjerk: We zijn in de eerste plaats brandweerprofessional. Met aanvullend het specialisme van schipper. Het is afhankelijk van de plaats of de aard van het incident of we uitrukken met een boot of wagen. In Dordrecht werken we in drie ploegen. Elke ploeg moet ten minste uit twee schippers met een groot vaarbewijs en radarpatent  bestaan. De rest van het team wordt intern opgeleid tot motordrijver. Meeste aandacht gaat uit naar de techniek en de inzet van de grote blusboot. Wanneer er tijdens een incident iets gebeurt met de schippers moet de rest van de ploeg in staat zijn de boot veilig thuis te brengen. Het is echt teamwerk.’

Brandweermannen met brancard aan takel

Drie schippers

Léon: ‘In Gelderland werken wij met drie schippers per ploeg. Dat geeft net wat meer rust en zekerheid dat een blusboot altijd uit kan varen. Het is immers echt heel vervelend wanneer een boot buiten dienst gaat vanwege een tekort aan bekwame schippers.’

Tjerk: ‘Interessant! Zo zie je maar dat je altijd wat van elkaar kunt leren. Dat past ook wel een beetje bij het werk op het water. Je hebt elkaar nodig. Dat heeft vooral te maken met de dynamiek van het water. De locatie van een huis dat in brand staat, is een vast gegeven. Het kan nergens heen. Een incident op water kan verplaatsen of verplaatst worden. Dat betekent in de praktijk dat er bij een incident veel partijen betrokken kunnen raken. Meerdere veiligheidsregio’s en hulpdiensten. Dat vraagt om veel afstemming. Zeker wanneer je je ook nog eens bedenkt dat de waterwegen in Zuid-Holland Zuid de drukste vaarroutes van heel Europa zijn.’

Léon: ‘Wist je trouwens dat drie collega-schippers van mij bij Gelderland-Zuid uit de Drechtsteden komen? Daarnaast zijn ze ook nog eens vrijwilliger bij een korps in Zuid-Holland Zuid. Wellicht kunnen zij inspringen als er schippers nodig zijn bij de blusboot in Dordrecht’.

Tjerk: ‘Mooie gedachte en goed om dat in een gesprek als dit met elkaar uit te wisselen. Past helemaal bij de manier van werken op het water. Op het land zijn grenzen onverbiddelijk. Maar het water stroomt, is altijd in beweging. Dat maakt dit vak ook zo mooi en aantrekkelijk.’

Léon: ‘Het zit echt in je bloed en gaat er nooit meer uit.’

Terug naar vorige pagina