De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) is onderverdeeld in drie afdelingen, namelijk: de Brandweer (Zuid-Holland Zuid), Bedrijfsvoering en de afdeling Voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC). In de organogram is te zien hoe de organisatie van de VRZHZ eruit ziet:

VRZHZ Organogram