Partners

De VRZHZ werkt nauw samen met crisispartners, partners in zorg en gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid.

De VRZHZ werkt nauw samen met crisispartners, partners in zorg en gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. We oefenen en trainen met uiteenlopende scenario’s. Zo blijven we alert en weten we hoe we moeten handelen als het echt nodig is. We schrijven gezamenlijk plannen en procedures, delen kennis en bundelen onze krachten op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. Samen vormen we een sterk netwerk met als doel om de samenleving een stuk veiliger te maken. Ook vindt samenwerking en kennisuitwisseling plaats met andere veiligheidsregio’s en overige samenwerkingspartners. Hieronder vind je een overzicht van de partners met wie we samenwerken.

Onze partners

Officier van Dienst Geneeskundig poseert voor ambulance

PARTNERS IN DE ZORG

De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) coördineert de gezondheidszorg bij rampen en crises en de voorbereiding daarop. Doelstelling is onder alle omstandigheden verantwoorde zorg te bieden. En hierdoor het aantal slachtoffers of negatieve effecten op de volksgezondheid zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast adviseert de GHOR overheden om rampen en crises zoveel mogelijk te voorkomen.

Klik op onderstaande links voor de websites van onze zorgpartners.