Brandweerman in oranje beschermingspak tegen gevaarlijke stoffen

Checklist: Gevaarlijke stoffen

Er zijn veel verschillende gevaarlijke stoffen, maar hoe herken je deze gevaarlijke en giftige stoffen eigenlijk?

Een ongeval met giftige stoffen herken je aan:

  • De kleur: bijvoorbeeld van een (rook)wolk. Rookwolken bij brand met een gele of bruine kleur wijzen mogelijk op giftige stoffen in de rook. Giftige wolken, niet afkomstig van een brand, zijn vaak wit of kleurloos.
  • De geur: giftige stoffen met een herkenbare geur zijn ammoniak en chloor. Veel giftige stoffen zijn lastig te ruiken.

Wat zijn de gevaren?

Voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge veiligheidseisen. De kans op een ongeval is klein, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Denk aan:

  • Brand door een brandbare vloeistof, bijv. benzine.
  • Brandbare gaswolk, bijv. LPG.
  • Giftige gaswolk, bijv. chloor.
  • Giftige vloeistof die verdampt, bijv. ammoniak.
  • Explosie, mogelijk als gevolg van een brand.