Man knipt in verband

Wat doe je als iemand gevallen is?

Veel valpartijen zorgen voor de meeste slachtoffers in ons land. Bij een ernstige val is snelle eerste hulp erg belangrijk. Volg de volgende vier stappen.

Wat doe je als iemand is gevallen?

  1. Eigen veiligheid. Kijk of het slachtoffer veilig ligt. En is het voor jou veilig om het slachtoffer te helpen?
  2. Beoordeel de situatie. Hoe is de toestand van het slachtoffer? Is hij of zij buiten bewustzijn? Als het slachtoffer hevig bloedt, kan er sprake zijn van een slagaderlijke bloeding. Als een arm of been niet of moeilijk gebruikt kan geworden, kan er een kneuzing zijn maar ook een botbreuk.
  3. Informeer de hulpdiensten. Bel alleen als het slachtoffer niet verplaatst kan worden of ernstig gewond is. Vraag naar de ambulancezorg en geef je exacte adres, beschrijf zo goed mogelijk wat er aan de hand is.
  4. Verleen hulp. Een kneuzing, ontwrichting of breuk koel je met ijs in een doek. Bij een (slagaderlijke) bloeding druk je de wond dicht met een schone doek. Bij veel bloedverlies kan het slachtoffer bewusteloos raken.

Hoe beoordeel ik iemands toestand?

Vaak kun je met een paar eenvoudige handelingen een groot verschil maken. Hieronder volgen een aantal tips:

Is iemand bij bewustzijn?

Schud voorzichtig aan de schouders van het slachtoffer, praat tegen het slachtoffer. Als iemand niet reageert is hij of zij bewusteloos.

Luchtweg vrij?

Bij een bewusteloos persoon kan de tong in de keel zakken. Je kunt dan stikken. Om de luchtweg open te doe je het volgende:

  • Draai het slachtoffer op de rug.
  • Kantel het hoofd voorzichtig naar achteren.
  • Til de kin omhoog.

Ademt iemand?

Is de luchtweg open? Controleer dan gedurende minimaal 10 seconden of het slachtoffer normaal ademt:

  • Kijk of de borstkas op en neer gaat.
  • Luister via de mond en de neus of iemand ademt.
  • Voel met je eigen wang bij de mond van het slachtoffer of je adem kunt voelen.

Als iemand geen adem meer haalt, begin dan met reanimeren.