Banner met vraagtekens

Veelgestelde vragen coronavirus

Geplaatst op: 19 november 2020
Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over de regelgeving rondom het coronavirus. Op deze pagina staan de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden uitgelicht.

Inhoudsopgave

Alle maatregelen 

 Welke regels gelden er nu? 

Alle huidige maatregelen kun je op deze pagina vinden.  

Welke aanvullende regionale maatregelen gelden op dit moment? 

Op dit moment gelden er alleen landelijke maatregelen en zijn er geen aanvullende regionale maatregelen. Ga naar alle huidige maatregelen. 

Zijn de maatregelen ook te lezen in andere talen? 

Ja, de maatregelen zijn vertaald in diverse andere talen. Bekijk hiervoor de website van Rijksoverheid.  

Wat doet de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om te zorgen dat inwoners zich aan de maatregelen houden?

Het allerbelangrijkste is dat inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen en zich aan de richtlijnen van het RIVM en de regels van de noodverordening houden. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Zowel politiemensen als handhavers kunnen organisatoren, ondernemers en inwoners aanspreken op het niet naleven van de noodverordening. Als dat nodig is zullen de politie en de mensen van handhaving de maatregelen handhaven. Handelen in strijd met de noodverordening is een overtreding waar een last onder dwangsom of boete voor kan worden opgelegd. 

Algemeen

Welke gemeenten vallen onder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid?

De volgende tien gemeenten vallen onder de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid:

Wat houden de risiconiveaus in?

Er zijn 4 risiconiveaus: risiconiveau 1 is Waakzaam, risiconiveau 2 is Zorgelijk, risiconiveau 3 is Ernstig en risiconiveau 4 is Zeer Ernstig. De maatregelen per risiconiveau verschillen. Op de website van Rijksoverheid kan je de routekaart met de daarbij behorende maatregelen per risiconiveau downloaden.  

In welk risiconiveau zit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid?

Het risiconiveau van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bevindt zich in niveau 4: Zeer Ernstig. Strenge, landelijke maatregelen zijn noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie (waakzaam). Er zijn zeer veel mensen besmettelijk en het dagelijks aantal nieuwe besmettingen is hoog. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding van het virus beperkt is. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De regionale zorgcapaciteit is onvoldoende en een deel van de reguliere zorg is al afgeschaald. Maatregelen zijn erop gericht om landelijk en regionaal overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en het virus weer maximaal te controleren. 

Waar vind ik informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in onze regio, zoals het aantal positief geteste mensen en de ziekenhuisopnames per dag?

Deze informatie vind je op het coronadashboard van de Rijksoverheid. Hier vind je ook informatie over de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen per gemeente. Klik hiervoor bovenin op ‘Landelijk’ of ‘Gemeentes’. 

Wat is de grenswaarde voor het nemen van extra maatregelen?

 • Op het coronadashboard staan een aantal landelijke en regionale signaalwaarden genoemd; het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners, het reproductiegetal, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal IC-opnames. 
 • Als een signaalwaarde wordt bereikt, gaat er een alarmbel af. 
 • Dit betekent dat er door kabinet, Veiligheidsregio, RIVM en GGD extra wordt gekeken naar die regio; waar zit het probleem precies? En wat kun je daar het beste aan doen? 

Het bereiken van een signaalwaarde is dus niet automatisch gekoppeld aan het treffen van bepaalde maatregelen. Dat vraagt altijd bestuurlijke weging. Op dit moment gelden er, gezien de ernst van de situatie, landelijke maatregelen.  

Wat wordt er bedoeld met het coronavirus onder controle houden?

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Op dit moment staat het zicht op het virus onder druk. Daarom gelden er nu maatregelen die het aantal nieuwe besmettingen snel naar beneden moeten brengen. 

Wat gebeurt er als de GGD bronbesmetting bij recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea) constateert? 

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, legt de voorzitter van de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen op. 

Hoe kan de voorzitter van de veiligheidsregio brandhaarden van het coronavirus voorkomen en onder controle krijgen? 

Op dit moment gelden er landelijke maatregelen. Deze richten zich op de naleving van de basisregels Deze maatregelen richten zich onder andere op de horeca, evenementen, de sportsector, de detailhandel, het werk en het onderwijs. Daarnaast gelden er ook nieuwe regels voor de thuissituatie. 

In verband met invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen Coronavirus is de lijst met veel gestelde vragen vernieuwd - hieronder gegeven antwoorden kunnen niet meer actueel zijn. Het nieuwe overzicht is hier te vinden.

Afstand houden
Moet je nog 1,5 meter afstand houden? 

Ja, je moet 1,5 meter afstand van anderen houden, tenzij het gaat om: 

 • mensen uit hetzelfde huishouden; 
 • de afstand tot kinderen tot en met 12 jaar; 
 • personen tot en met 17 jaar onderling; 
 • leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs onderling op school; 
 • de uitoefening van een beroep dat met afstand tot anderen niet mogelijk is; 
 • het geven of ontvangen van begeleiding aan een persoon met een handicap; 
 • personen die theater of dans in de vorm van culturele uiting beoefenen en daarbij geen afstand kunnen houden; 
 • sporters in instellingen voor topsport tijdens het beoefenen van de sport en voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie; 
 • in vervoersmiddelen tijdens het maken van een reis, mits daarbij in het openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer (zoals taxi’s) een niet-medisch mondkapje gedragen wordt. 

Afgesloten gebieden

Welke gebieden in de regio Zuid-Holland Zuid zijn afgesloten?
Voor de gebieden Merwelanden en de Loswalweg in Dordrecht, Veerplaat Hooge Nesse in Zwijndrecht, en IJsclub Molenweg in Heerjansdam gelden aanwijsbesluiten. Dit betekent dat als het in deze gebieden te druk wordt, waardoor het niet meer mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, toezichthouders deze gebieden per direct met hekken kunnen afsluiten. 

Auto's

Wat zijn de regels in de auto?

Zit je met mensen in de auto uit een ander huishouden? Dan mogen er maximaal 4 personen in de auto zitten. Dit maximum geldt niet als je met gezinsleden uit je eigen huishouden in de auto zit.

Of u wel of geen niet-medisch mondkapje draagt in de auto hangt af van de situatie:

 • Wel een mondkapje: u zit met mensen in de auto uit een ander huishouden.
 • Geen mondkapje: u zit in de auto met mensen uit hetzelfde huishouden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.

Bioscopen

Welke regels gelden binnen een bioscoop?

In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen en filmtheaters, concertzalen en podia geldt: 

 • Maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (inclusief kinderen, exclusief personeel). 
 • Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte. 

 Er geldt een uitzondering op het maximum van 30 bezoekers bij het gebruik van verenigingsgebouwen (dus niet in theaters) voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar. 

 Wat gebeurt er als de GGD bronbesmetting bij een bioscoop constateert?

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, legt de voorzitter van de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen op. 

Buiten spelen

Welke regels gelden voor kinderen tot en met 12 jaar die buiten spelen?

Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen buiten spelen: 

 •  
  • Als zij gezond zijn: niet kuchen, hoesten, verkouden zijn of koorts hebben; 
  • Ouders/verzorgers die toezicht houden altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. 
  • Het gezelschap van ouders/verzorgers mag niet groter zijn dan 4 personen. 


Carbid
Mag ik in mijn gemeente carbid schieten met oud & nieuw?

Of je carbid mag schieten verschilt per gemeente. Informeer bij je gemeente of je rond oud & nieuw carbid mag schieten, en waar het eventueel mag. Tips om veilig carbid te schieten vind je op www.wieisdebock.nl

Contactberoepen

Wat zijn de regels voor contactberoepen?

Voor contactberoepen geldt sinds 29 september 18.00 uur dat alle klanten gevraagd moet worden om zich te registeren. Dit in verband met het uitvoeren van een bron- en contactonderzoek (BCO) van de GGD bij een eventuele coronabesmetting. 

Voorwaarde is wel dat het werk zoveel mogelijk 1,5 meter afstand wordt georganiseerd. Aanvullend dient er te worden gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemers en/of medewerker de klant in een checkgesprek vragen of het bezoek een risico oplevert door de gezondheid van medewerkers en de andere gasten/klanten. 

Zijn er uitzonderingen van contactberoepen waarvoor de registratieplicht niet geldt?

Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Meer over veilig werken voor contactgroepen lees je op de website van het RIVM.  

Mogen sekswerkers weer aan de slag? 

Ja, sekswerkers mogen sinds 1 juli alweer aan de slag. 

Discotheken 

Welke gelegenheden moeten nog gesloten blijven?

Discotheken, nachtclubs en soortgelijke dansgelegenheden houden de deuren dicht. Het heropenen van deze gelegenheden leidt naar verwachting tot een toename van besmettingen, met name door de jongeren die nachtclubs en discotheken frequent bezoeken. Doordat juist in deze groep een piek is te zien in het aantal besmettingen, is besloten de deuren voorlopig gesloten te houden. 

Evenementen

Welke evenementen zijn verboden? 

Evenementen zijn verboden.  

Welke evenementen zijn wel toegestaan? 

Het verbod op evenementen geldt niet voor verrichtingen van vermaak in een gebouw, die behoren tot de reguliere exploitatie van bioscopen, filmhuizen, concertzalen, podia voor alle genres van muziek, theaters en hiermee vergelijkbare culturele instellingen, musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie, casino's, arcadehallen, speelhallen, markten, mits binnen de daarvoor geldende regels als nader in deze aanwijzing omschreven. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties en beurzen en congressen. 

In verband met invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen Coronavirus is de lijst met veel gestelde vragen vernieuwd - hieronder gegeven antwoorden kunnen niet meer actueel zijn. Het nieuwe overzicht is hier te vinden.

Feestdagen


Hoe kan ik dit jaar de feestdagen vieren? 
Op feestdagen komen veel mensen samen. Zoals tijdens Halloween en Sint-Maarten. Dat kan zorgen voor meer kans op verspreiding van het coronavirus. Op de website van de Rijksoverheid vind je tips om tijdens de feestdagen rekening te houden met de coronamaatregelen. 

Groepen en samenkomsten

Zie voor meer informatie ook het kopje 'evenementen'

 Met hoeveel mensen mag ik buiten samen zijn?

Een groep mag bestaan uit maximaal 4 personen of 1 huishouden. Dit is inclusief jezelf.  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.  

Uitgezonderd zijn kinderen tot en met 17 jaar die gezamenlijk sport beoefenen, sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie, personen bij uitvaarten, personen bij een huwelijksvoltrekking gemaximeerd tot 30 personen.   

Met hoeveel mensen mag ik op een openbare plaats samen zijn?

Het is niet toegestaan om op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht zich op te houden in groepsverband met meer dan 4 personen.  

Uitgezonderd zijn kinderen tot en met 17 jaar die gezamenlijk sport beoefenen, sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie, personen bij uitvaarten, personen bij een huwelijksvoltrekking gemaximeerd tot 30 personen.   

Zie voor meer informatie ook het kopje 'evenementen'

Met hoeveel mensen mag ik in een publiek toegankelijk gebouw samen zijn?

Samenkomsten in publiek toegankelijke gebouwen (geen woningen) zijn alleen toegestaan als het aantal aanwezigen per zelfstandige ruimte beperkt blijft tot ten hoogste 30 personen. In een gebouw geldt een zichtbaar gescheiden podium als een zelfstandige ruimte.  

Voor het organiseren van samenkomsten die zijn gericht op verrichtingen van vermaak en congressen en beurzen in de publieke ruimte en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, gelden de volgende voorwaarden: Personen hebben gereserveerd, een voorafgaande verificatie van hun gezondheid vindt plaats, personen worden geplaceerd, maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de stromen van personen die samenkomen in verschillende zelfstandige ruimten in een gebouw, ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft, worden gescheiden, en hygiënemaatregelen worden getroffen. 

Zie voor meer informatie ook het kopje 'evenementen'

Met hoeveel mensen mag ik in een besloten plaats samen zijn?

Samenkomsten in besloten plaatsen (geen woningen) zijn alleen toegestaan als het aantal aanwezigen per zelfstandige ruimte beperkt blijft tot ten hoogste 30 personen. In een gebouw geldt een zichtbaar gescheiden podium als een zelfstandige ruimte.  

Voor het organiseren van samenkomsten die zijn gericht op verrichtingen van vermaak en congressen en beurzen in de publieke ruimte en in besloten plaatsen, met uitzondering van woningen, gelden de volgende voorwaarden: Personen hebben gereserveerd, een voorafgaande verificatie van hun gezondheid vindt plaats, personen worden geplaceerd, maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de stromen van personen die samenkomen in verschillende zelfstandige ruimten in een gebouw, ook voor zover het hun gebruik van sanitaire voorzieningen betreft, worden gescheiden, en hygiënemaatregelen worden getroffen. 

Zie voor meer informatie ook het kopje 'evenementen'

Met hoeveel mensen mag ik in een doorstroomlocatie samen zijn?

Voor doorstroomlocaties, bijvoorbeeld musea, bibliotheken en monumenten (behalve markten), geldt dat per locatie het maximum aantal bezoekers dat tegelijk wordt toegelaten door de Veiligheidsregio wordt bepaald na overleg met de betrokken organisatie. Hierbij geldt een minimum van 5 m2 per persoon als het gaat om het bepalen van het maximum aantal bezoekers aan doorstroomlocaties. Tevens dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren met een maximum van 4 personen of 1 huishouden. 

Met hoeveel mensen mag ik in huis samen zijn? 

 Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt met 3 gasten per dag. Een blokjesverjaardag is dus niet meer toegestaan. Dit geldt naast het eigen huishouden en is exclusief kinderen tot en met 12 jaar. 

Wat zijn de uitzonderingen op de maximum groepsgrootte van 4 personen buiten en op openbare plaatsen?

De uitzonderingen zijn: 

 • Mensen uit een gezamenlijk huishouden. 
 • De maximum gezelschapsgrootte is exclusief kinderen tot en met 12 jaar. 
 • Persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt. 
 • Vergadering of betoging Wet openbare manifestaties. 
 • Vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit. 
 • Bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij. 
 • Personen bij een uitvaart. 
 • Personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen; 
 • Beroep, bedrijf of vereniging. 
 • Studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap. 

Wat zijn de uitzonderingen op het maximum aanwezigen bij samenkomsten?

 • Personen bij een uitvaart. Personen die niet tot hetzelfde huishouden horen dienen 1,5 meter afstand te houden. Direct na afloop uitvaartceremonie is een bijeenkomst mogelijk voor alléén de deelnemers aan de uitvaarceremonie. Daarbij wordt alleen koffie, thee en water geschonken. Deze bijeenkomst duurt maximaal een uur. Hierbij blijven de regels gelden van 1,5 meter en groepjes van 4 personen. Deze bijeenkomst wordt in het uitvaartcentrum georganiseerd. Indien dit niet mogelijk is, kan dit plaatsvinden in een locatie op loopafstand van de uitvaartceremonie.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van onder andere markten en demonstraties. 
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties. 
 • Een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is. 
 • Sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie. 
 • Personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen. 
 • Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte. 
 • Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden. 
 • De vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten. 
 • Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, en daarbij vergelijkbare functies waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Er dient een deurbeleid gehanteerd te worden. Zwembaden, sportscholen, ballenbakken, binnenspeeltuinen, bioscopen, drive in bioscopen, fitness, apenkooiland, speelhallen, arcadehallen, snooker- en biljarthallen, lasergamehallen, bowling, darting, bungelland, sauna’s, skibanen en open dagen van scholen worden niet gezien als doorstroomlocaties.
 • Voor de detailhandel geldt aanvullend dat de toegang tot de locatie minimaal twee keer per dag een uur wordt beperkt tot ouderen en kwetsbare mensen. 
 • Voor de overige doorstroomlocaties (behalve markten) geldt dat aanvullend per locatie het maximum aantal bezoekers dat tegelijk wordt toegelaten door de Veiligheidsregio wordt bepaald na overleg met de betrokken organisatie. Tevens dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren met een maximum van 4 personen of 1 huishouden. 
 • Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen, kinderopvang, zorginstellingen en educatieve activiteiten. 
 • Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer 
 • Jeugdverenigingen 0 tot en met 17 jaar (bv. scouting, cultuur en kunst). 
 • Hotels voor zover het gaat over hotelgasten. 

In verband met invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen Coronavirus is de lijst met veel gestelde vragen vernieuwd - hieronder gegeven antwoorden kunnen niet meer actueel zijn. Het nieuwe overzicht is hier te vinden.

Horeca

Is alle horeca gesloten?
Eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten, dit geldt ook voor sportkantines, dorpshuizen, binnenspeeltuinen, beurzen, Trucker café-restaurants / wegrestaurants, coffeeshops, shisha-lounges, alsook eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, pretparken, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs en de daarbij behorende terrassen zijn gesloten. 

Indien een gebouw meerdere functies heeft, mag het deel met een andere functie van 07:00 tot 01:00 uur geopend zijn. 

Wat zijn de regels voor het afhalen van maaltijden bij de horeca?

Afhaalrestaurants blijven open, sluiten uiterlijk om 01:00 uur de deuren. Geen verkoop en bezorging van alcohol tussen 20:00 en 07:00 uur. 

Tijdens het afhalen houden consumenten 1,5 meter afstand.  Flipperkasten en gokautomaten mogen niet worden gebruikt.

Wat zijn de regels voor afhalen bij een coffeeshop?
Coffeeshops zijn geopend voor afhalen, sluiten uiterlijk om 20:00 uur. 

Wie wordt erop aangesproken als gasten bij een horecabedrijf zich niet aan de maatregelen houden?

In eerste instantie is de ondernemer of de exploitant van de eet- en drinkgelegenheid verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen in de eet- en drinkgelegenheden. 

Gaan discotheken en nachtclubs weer open?


Nee. 

Mag je alcohol schenken in een hotel? 
Het is tussen 20:00 en 07:00 uur verboden om alcohol te schenken of te verkopen. 

Kerken

Mag ik naar de kerk? 
Ja, dat mag. Het verbod op samenkomsten van meer dan 30 personen in een binnenruimte geldt niet voor religieuze bijeenkomsten. Wel hebben veel kerken aangegeven het bezoekersaantal terug te brengen tot maximaal 30. Ook gelden nog steeds de algemene regels voor binnen, waarbij alle personen 1,5 meter afstand van elkaar houden. De oproep blijft nog steeds om diensten tot een minimum te beperken en waar mogelijk digitaal uit te zenden, zodat mensen de dienst op afstand kunnen volgen. 

Kan een kindernevendienst gehouden worden, tegelijk met een gewone dienst?

Ook hiervoor gelden de algemene regels voor binnen. 

Mag er gezongen worden tijdens een kerkdienst of religieuze samenkomst?

Ja, zangers, zangkoren en zanggroepen mogen tijdens een kerkdienst of tijdens een concert gezamenlijk zingen. Samenzang tijdens religieuze samenkomsten is eveneens toegestaan. Om besmetting te voorkomen is het wel verplicht de richtlijnen van het RIVM na te leven. Op basis van de richtlijnen en het advies van het RIVM zijn de kerken en koren met praktische werkwijzen gekomen. 

Het gezamenlijk zingen in een stadion tijdens een (voetbal)wedstrijd of het gezamenlijk meezingen bij een concert is nog wel verboden. 

Kan er gedoopt worden met de predikant/voorganger binnen 1,5 meter?


Ja, dit kan. Als het echter mogelijk is om het dopen op anderhalve meter afstand te doen, bijvoorbeeld door gebruik van een ‘verlengde arm’, is dit verstandiger. 

Mondkapjes

Moet je een mondkapje dragen in de regio Zuid-Holland Zuid?

Er geldt in heel Nederland een dringend advies om een niet-medisch mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes zoals:? 

 • Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.  
 • Theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.  
 • Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.  
 • In het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs draagt iedereen een niet-medisch mondkapje buiten de les. In specifieke situaties ook in leslokalen. 

Waarom is het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer (OV) verplicht?

In het OV is het vaak niet mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Een niet-medisch mondkapje kan dan van meerwaarde zijn om besmetting van medereizigers te voorkomen. Zo houden we elkaar gezond. Daarom is het voor reizigers en medewerkers verplicht om in het OV een niet-medisch mondkapje te dragen. Een niet-medisch mondkapje is een mondkapje dat niet in de zorg wordt gebruikt.  

Beschermt een niet-medisch mondkapje mij tegen het coronavirus?

Nee. Een niet-medisch mondkapje beschermt niet jezelf, maar kan de mensen rondom jou beschermen als je het zorgvuldig draagt en gebruikt. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is altijd een aanvulling op de andere hygiënemaatregelen. 

Hoe bewaar ik een niet-medisch mondkapje?

Een wegwerpmondkapje kun je niet bewaren. Deze kun je bij het restafval gooien. Een exemplaar dat je kunt wassen en hergebruiken, bewaar je zo steriel mogelijk, bijvoorbeeld in een afgesloten zakje of bakje. Het is belangrijk om een schoon en gebruikt mondkapje apart van elkaar te bewaren. Stop ze niet los in je jaszak, broekzak of tas. Dan kunnen virussen zich makkelijk verder verspreiden. 


Moet ik ook een niet-medisch mondkapje dragen op een veerboot of pont?

Ben je 13 jaar of ouder? Dan moet je een niet-medisch mondkapje dragen. Een veerboot of pont valt namelijk onder het openbaar vervoer. Als het een pont is waar je ook met de auto op kan, dan hoef je in de auto geen mondkapje op. Als je de auto verlaat, dan uiteraard wel. 

In verband met invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen Coronavirus is de lijst met veel gestelde vragen vernieuwd - hieronder gegeven antwoorden kunnen niet meer actueel zijn. Het nieuwe overzicht is hier te vinden.

Musea

Zijn musea geopend?
Musea, presentatie-instellingen en monumenten met een publieksfunctie zijn open voor bezoekers. Wel moeten de instellingen de inrichting van de instelling zodanig organiseren dat bezoekers steeds 1,5 meter afstand kunnen houden. Bezoekers moeten 1,5 meter afstand tot elkaar in achtnemen tenzij bezoekers een gezamenlijk huishouden vormen. 

Voor doorstroomlocaties, bijvoorbeeld musea, bibliotheken en monumenten (behalve markten), geldt dat per locatie het maximum aantal bezoekers dat tegelijk wordt toegelaten door de Veiligheidsregio wordt bepaald na overleg met de betrokken organisatie. Tevens dienen bezoekers vooraf per tijdvak te reserveren met een maximum van 4 personen of 1 huishouden. 

Wat betekenen de nieuwe maatregelen van 14 oktober voor musea?
Musea vallen onder de zogenoemde doorstroomlocaties, waarvoor geldt dat een bezoek alleen plaats kan vinden op basis van een reservering per tijdvak. 

Voor alle doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, geldt overigens dat de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand. 

Wat gebeurt er als de GGD bronbesmetting bij een museum constateert? 

Bij constatering van bronbesmetting door GGD, legt de voorzitter van de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen op. 


Wat zijn de sluitingstijden van verschillende functies binnen een inrichting

Als een inrichting beschikt over verschillende functies, kan het zijn dat deze verschillende functies andere sluitingstijden hebben. Een eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Indien een gebouw meerdere functies heeft, mag het deel met een andere functie van 07:00 tot 01:00 uur geopend zijn.  

Muziek, zang en koren

Mogen blazers weer spelen?
Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen), mits met maximaal 30 personen. Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen. 

Welke aandachtspunten gelden voor koren en zangensembles?
Het is in de publieke ruimte en in besloten plaatsen (m.u.v. woningen) verboden in groepsverband te zingen of schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging voor zover zij daarbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen. 

Mogen spreekkoren, hard meezingen of schreeuwen in groepsverband? 

Nee, het is in de publieke ruimte en in besloten plaatsen (m.u.v. woningen) verboden in groepsverband te zingen of schreeuwen. Dit verbod geldt niet voor zangers, zangkoren, zanggroepen en zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging voor zover zij daarbij de richtlijnen van het RIVM opvolgen. 

Mogen professionele zangers solo optreden?

Voor professionele zangers is het toegestaan om solo op te treden, mits zij ruime afstand houden tussen zanger en de muzikale begeleiding en een ruime afstand wordt aangehouden tussen zanger en het publiek. Tot de resultaten van Nederlands onderzoek bekend zijn, geeft Duits onderzoek waarbij gesproken wordt van 8 meter tussen zanger en begeleiding houvast. Zodra er meer bekend is over Nederlandse onderzoek volgt een nadere richtlijn. 

Wat heeft hard zingen of schreeuwen eigenlijk te maken met het verspreiden van Covid-19?

In groepsverband zingen geeft mogelijk een verhoogd risico op verspreiding van het coronavirus. 

Onderwijs/buitenschoolse opvang

Waar vind ik meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs?

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie over:

Geldt de anderhalve meter afstand regel ook op scholen? 

Kinderen tot en met 12 zijn uitgesloten van regel met betrekking tot de 1,5 meter afstand 

Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, tenzij zij zich bevinden op een locatie van een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs.  

Personen vanaf 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand. 

Moet ik een mondkapje dragen op school? 
In het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs draagt iedereen een niet-medisch mondkapje buiten de les. In specifieke situaties ook in leslokalen. 

In verband met invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen Coronavirus is de lijst met veel gestelde vragen vernieuwd - hieronder gegeven antwoorden kunnen niet meer actueel zijn. Het nieuwe overzicht is hier te vinden.

Protocollen 

Hoe kan een protocol voor heropening opgesteld worden? 
Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging. Brancheverenigingen worden bij het opstellen van een algemeen protocol veelal ondersteund door de werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB Nederland en de vakbonden. De overheid adviseert de brancheverenigingen daarbij. Voor sectoren die gesloten zijn geweest, is het protocol één van de voorwaarden om open te kunnen. Bekijk hier onze informatiepagina voor ondernemers en organisaties. 

Wat zijn de sluitingstijden van verschillende functies binnen een inrichting?

Als een inrichting beschikt over verschillende functies, kan het zijn dat deze verschillende functies andere sluitingstijden hebben. Een eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Indien een gebouw meerdere functies heeft, mag het deel met een andere functie van 07:00 tot 01:00 uur geopend zijn. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs. 

Recreatie

Mogen we naar de camping? 

Ja, campings zijn geopend en gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen zijn weer te gebruiken. 

Is het mogelijk om met meerdere gezinnen gebruik te maken van een vakantiehuis in Nederland?
Ja, mensen uit verschillende huishoudens mogen gebruik maken van een vakantiehuis in Nederland. Let op: naast het eigen huishouden mogen maximaal 3 personen (uitgezonderd kinderen tot en met 12 jaar) aanwezig zijn. Uiteraard moet wel 1,5 meter afstand tot elkaar worden gehouden. 

Mag ik op de camping of bij de jachthaven gebruik maken van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen?

Ja, de sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen bij vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes zijn weer open. Ook sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen bij jachthavens zijn weer open. 

Mag je overnachten op een boot?

Ja, dat mag. Recreatief nachtverblijf is toegestaan. 

Met hoeveel personen mag je op een boot van 12 meter lang zijn?

Dat hangt af van de personen. Een gezin dat een gezamenlijk huishouden vormt hoeft geen rekening te houden met de maatregel om 1,5 meter afstand te houden en mag dus op de boot.  

Mensen die niet behoren tot een gezin dat een gezamenlijk huishouden voert, moeten 1,5 meter afstand houden. Dit gezelschap mag uit maximaal 4 personen bestaan.  

Rijlessen

Mag ik motor- en autorijlessen geven of volgen?

Ja, dat mag. In verband met de hygiënemaatregelen van het RIVM adviseren we motorinstructeurs om leerlingen te vragen hun eigen helm en beschermkleding mee te nemen. Kijk voor meer informatie op de website van CBR.

Mag ik als autorijschool met drie personen in een auto zitten met mondkapjes?

Ja, je mag met drie personen in een lesauto zitten. Wel is het advies om een mondkapje te dragen als je niet uit hetzelfde huishouden komt.

Sauna’s

Zijn sauna’s en wellnesscentra open? 
Ja, sauna’s en wellnesscentra zijn weer open. Bij sauna en wellness geldt dat placering plaatsvindt door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van wordt gemaakt voor de activiteit. Per zelfstandige ruimte geldt er een maximum van 30 personen. 

Kunnen activiteiten zonder zitplaats plaatsvinden in sauna’s en wellness? 
Bij sauna en wellness geldt dat placering plaatsvindt door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van wordt gemaakt voor de activiteit. Per zelfstandige ruimte geldt er een maximum van 30 personen. 

Wat zijn de sluitingstijden van verschillende functies binnen een inrichting? 

Als een inrichting beschikt over verschillende functies, kan het zijn dat deze verschillende functies andere sluitingstijden hebben. Een eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Indien een gebouw meerdere functies heeft, mag het deel met een andere functie van 07:00 tot 01:00 uur geopend zijn. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs. 

In verband met invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen Coronavirus is de lijst met veel gestelde vragen vernieuwd - hieronder gegeven antwoorden kunnen niet meer actueel zijn. Het nieuwe overzicht is hier te vinden.

Sporten

Met hoeveel mensen mag ik sporten? 

Sportbeoefening is alleen toegestaan individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen en sportwedstrijden worden verboden. Dit geldt niet voor sportbeoefening en wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club. Voor alle sportwedstrijden en -trainingen (zowel amateur als professioneel) geldt een verbod op de aanwezigheid van toeschouwers. 

Mag iedereen weer buiten sporten? Dus ook buiten de sportvelden, georganiseerd door bijvoorbeeld een personal trainer of een buurvrouw? 

Iedereen mag sporten en bewegen, maar dit is alleen toegestaan individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Dit is alleen Kinderen tot en met 17 jaar kunnen samen binnen en buiten sporten. Alleen onderlinge wedstrijden met teams van eigen club zijn toegestaan.  

Vanaf 18 jaar mogen mensen individueel of in groepjes van maximaal 4 personen buiten sporten. Dit is exclusief de trainer. Houd altijd 1,5 meter afstand. 

Coronamaatregelen moeten binnen en buiten altijd in acht genomen worden. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt nog steeds: blijf thuis. 

Moeten kinderen tot en met 17 jaar 1,5 meter afstand houden tot elkaar bij het sporten? 

Nee, kinderen tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Wel tot begeleiders zoals de trainers. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven ook geen 1,5 meter afstand te houden tot begeleiders. 

Hoe groot mag de groep voor buitensporten zijn? 

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen samen binnen en buiten sporten. Alleen onderlinge wedstrijden met teams van eigen club zijn toegestaan. 

Vanaf 18 jaar mogen mensen individueel of in groepjes van maximaal 4 personen binnen en buiten sporten. Dit is exclusief de trainer. Houd altijd 1,5 meter afstand. 

Hoe groot mag de groep voor binnen sporten zijn? 

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen samen binnen en buiten sporten. Alleen onderlinge wedstrijden met teams van eigen club zijn toegestaan. 

Vanaf 18 jaar mogen mensen individueel of in groepjes van maximaal 4 personen binnen en buiten sporten. Dit is exclusief de trainer. Houd altijd 1,5 meter afstand. 

Mag de kantine van de sportvereniging open? 
Nee, eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Toiletten op sportclubs mogen open zijn.

Testen

Kan ik me laten testen op besmetting met het coronavirus?
Ja, als je symptomen van het coronavirus hebt, kan je getest worden op het coronavirus. Bel zo snel mogelijk naar 0800-1202 of maak online een afspraak bij de dichtstbijzijnde locatie. Bekijk het stroomschema ‘Testen op het coronavirus’ op de website van de GGD ZHZ voor meer informatie.

Kan ik mijn testuitslag ook online bekijken?
Ja, sinds woensdag 14 oktober is het mogelijk om zowel een positieve als negatieve testuitslag te zien op www.coronatest.nl. Dit betekent dat men sneller op de hoogte is van hun testuitslag en eerder passende maatregelen kan nemen, zoals het informeren van zijn/haar contacten. Log in met je DigiD om de uitslag te bekijken. Bij een positieve test belt de GGD overigens ook altijd nog na in het kader van bron- en contactonderzoek.

Kan iemand vaker getest worden?

Ja, je kunt je vaker laten testen, als je corona gerelateerde klachten hebt. Maak een afspraak via 0800-1202. Bekijk het stroomschema ‘Testen op het coronavirus’ op de website van de GGD ZHZ.

Kan ik me laten testen zonder klachten?

Op dit moment kun je alleen een testafspraak maken als je klachten hebt die passen bij het coronavirus. Vanaf 1 december 2020 verandert dat. Dan kun je ook getest worden als je in nauw contact geweest bent met iemand met corona. Ga voor meer informatie naar Rijksoverheid.nl.

Vakantie en reizen

Kan ik op vakantie en reizen?

Vakantie is dit jaar minder onbezorgd dan anders. Vermijd drukte, ook tijdens de vakantieperiode. Ga je toch op vakantie? Ga dan wijs op reis. Plan jouw vakantie, als het kan, buiten de schoolvakanties. Houd je waar ook ter wereld altijd aan de basisregels (Klachten? Blijf thuis en laat je testen, houd afstand, vermijd drukte en was vaak je handen). Als de lokale regels strenger zijn, dan gelden deze. Lees op de website van de Rijksoverheid alles over reizen en op vakantie gaan.

Wat als ik terugkom van een buitenlandse reis?

Reist u (terug) naar Nederland uit een gebied met veel coronabesmettingen? Dan moet u misschien 10 dagen thuis blijven als u weer thuis bent (in thuisquarantaine). Kijk voor vertrek naar het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bekijk hier de situatie in het land waar u bent. Lees over terugkomen van een buitenlandse reis meer op de website van de rijksoverheid.

In verband met invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen Coronavirus is de lijst met veel gestelde vragen vernieuwd - hieronder gegeven antwoorden kunnen niet meer actueel zijn. Het nieuwe overzicht is hier te vinden.

Vervoer

Moeten reizigers van 13 jaar of ouder een niet-medisch mondkapje dragen in personenvervoer voor het werk? 
Ja, als je met meer dan twee personen van 13 jaar en ouder, inclusief de bestuurder, in een voertuig of vaartuig (niet het openbaar vervoer) bevindt. Bij twee personen, inclusief de bestuurder is dit niet verplicht.

Werk
Mag ik nog naar mijn werk? 

Thuiswerken blijft de norm, tenzij echt niet anders kan. Kun je inderdaad echt niet thuis werken, dan is je werkgever verplicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Houd je, ook op je werk, aan de basisregels, zoals;  

 • Houd je 1,5 meter afstand van anderen; 
 • Je blijft thuis als je zelf of een huisgenoot klachten heeft die lijken op corona, zoals koorts of benauwdheidsklachten, of corona heeft; 
 • In publieke binnenruimtes draag je een niet-medisch mondkapje. Je werkgever kan je ook verplichten om een mondkapje te dragen.  

Voor mensen met een contactberoep gelden andere regels. Deze vind je hier.  

Ik behoor tot de risicogroep en kan niet thuiswerken, wat moet ik doen? 

Als je tot de risicogroep behoort en thuiswerken niet mogelijk is, kun je met de bedrijfsarts contact op te nemen. Ook kan het zijn dat in het protocol van jouw organisatie of sector afspraken zijn opgenomen over het werken door mensen uit risicogroepen. Informeer hiernaar bij je werkgever of vakbond.  

Wat gebeurt er als op mijn werk een besmetting plaatsvindt? 

De werklocatie kan 14 dagen worden gesloten als uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dan een besmetting met corona hier heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt niet zomaar en alleen als de veiligheidsregio – op basis van advies van de GGD – hiertoe besluit. 

Wat moet ik doen als mijn baas zich niet aan de coronamaatregelen houdt?

Als je naar aanleiding van de coronamaatregelen klachten of signalen over de veiligheid van je werkplek of de omstandigheden waarin je moet werken, meld het dan aan de Inspectie SZW.

Winkelen supermarkten, bouwmarkten en tuincentra

Komen er nieuwe maatregelen voor winkelen in bijvoorbeeld supermarkten, bouwmarkten en tuincentra? 

Alle winkels moeten deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en supermarkten en grote levensmiddelenwinkels moeten speciale winkeltijden invoeren voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Dit wordt door de detailhandel zelf verder uitgewerkt.  

Mag je alcohol verkopen? 

Tussen 20:00 en 07:00 uur is het verboden om alcohol te verkopen of te schenken. 

Hoe laat moet de detailhandel sluiten? 

De detailhandel dient uiterlijk om 20:00 uur te sluiten. Dit geldt niet voor de levensmiddelenbranche. 

Zingen

Mag ik zingen met mijn koor?

Het is verboden om buiten de eigen woning in een groep van 2 personen of meer (zoals in koren) te zingen. Dit verbod geldt niet voor professionele zangers en kinderen tot en met 12 jaar. Zingen in de kerk mag wel. Meer informatie staat op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/zingen-toneelspelen-dansen-muziek-maken-en-acteren/zingen-en-zangkoren.
 

Zorg

Wat houdt een contactonderzoek door de GGD in? 

Bij een patiënt met het nieuw coronavirus voeren de GGD’en contactonderzoek uit. Contactonderzoek is het achterhalen van mensen die besmet zijn en personen waarmee zij in contact zijn geweest. Zo wordt verdere besmetting zo snel mogelijk gestopt. Contactonderzoek is een belangrijke taak van de GGD. Op de website van de Dienst Gezondheid & Jeugd vind je meer informatie over contactonderzoek. 

Mag ik op bezoek in een verpleeg- of verzorgingshuis? 

De beheerder van een verzorgings- of verpleeghuis verleent in ieder geval toestemming voor bezoek: 

 •  
  •  
   • als het bezoek het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus niet in de weg staat; 
   • aan bewoners van wie wordt verwacht dat zij op korte termijn overlijden of aan bewoners die verkeren in vergelijkbare omstandigheden; 
   • voor het horen en beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. 

Zonder toestemming van de beheerder mag bezoek niet plaatsvinden als de instelling of woonsituatie één of meer coronabesmettingen heeft. 

Moeten personen met een handicap in hun woongroep 1,5 meter afstand houden? 

Nee, personen met een handicap die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen, hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook voor hun begeleiders of vaste mantelzorgers. 

Zwembaden

Mogen de zwembaden weer open? 

Ja, zwembaden mogen geopend zijn. Mits de noodverordening en het landelijk geldende protocol voor zwembaden worden toegepast. De toiletten en kleedkamers kunnen geopend blijven. De douches dienen te worden gesloten. 

Welke richtlijnen zijn er voor zwemverenigingen voor jeugd van 12 t/m 18 jaar? En is er onderscheid tussen binnen- en buitenbaden? 

Er is een landelijk geldend protocol, waarin staat hoe zwembaden en hun bezoekers moeten handelen. Individuele zwembaden en zwemverenigingen kunnen aanvullend hierop maatregelen en afspraken maken. 

Voor (zwem)sportverenigingen geldt dat zij de maatregelen met betrekking tot sportactiviteiten dienen te volgen. Hierin wordt wat betreft de maximale totale groepsgrootte. In zowel binnen als buitenbaden geldt dat met niet meer dan vier volwassen personen in een groep mag worden gesport. Er mogen wel meerdere groepen van vier personen tegelijk sporten. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen. Voor personen tot 18 jaar geldt dit niet. Die mogen in een grotere groep sporten. Voor de binnenbaden geldt aanvullend dat mag worden gesport met maximaal 30 personen tegelijk. Ongeacht de leeftijd van de sporters. Voor buitenbaden geldt dit maximum niet. Natuurlijk dient altijd 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

Hoe kom ik veilig het zwembad uit? Een virus kan ook aan zwembadtrapjes zitten. 

Was voor en na het zwemmen (thuis) goed je handen. Handen wassen is en blijft een van de belangrijkste maatregelen om verspreiding tegen te gaan. Net als bij andere oppervlakken die ook door anderen worden aangeraakt, is het verstandig om je handen extra te wassen. 

Wat zijn de sluitingstijden van verschillende functies binnen een inrichting? 

Als een inrichting beschikt over verschillende functies, kan het zijn dat deze verschillende functies andere sluitingstijden hebben. Een eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Indien een gebouw meerdere functies heeft, mag het deel met een andere functie van 07:00 tot 01:00 uur geopend zijn. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op coffeeshops, shisha-lounges, bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs. 

In verband met invoering van de Tijdelijke Wet Maatregelen Coronavirus is de lijst met veel gestelde vragen vernieuwd - hieronder gegeven antwoorden kunnen niet meer actueel zijn. Het nieuwe overzicht is hier te vinden.

Meer informatie

Staat jouw vraag er niet tussen?

Landelijk
Bekijk de website van het RIVM en de website van Rijksoverheid. Kom je daar niet verder? Bel naar 0800 – 1351.

Regio Zuid-Holland Zuid
Heb je vragen die specifiek over deze regio gaan? Bel naar 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur), of met een specifieke vraag over een situatie in de regio Zuid-Holland Zuid met je lokale gemeente.