Incident op het spoor

Wat te doen bij een incident op het spoor?

In de regio Zuid-Holland Zuid wordt het spoor niet alleen gebruikt voor personenvervoer, maar is het spoortraject in de regio ook een doorvoerroute van (gevaarlijke) goederen en stoffen.

Hierdoor is het een risicobron, aangezien het spoor door een groot gebied in onze regio loopt met veel woningen en bedrijven in de omgeving. Denk aan een ongeval op het spoor waarbij gevaarlijke stoffen ontsnappen of er een explosie plaatsvindt. Als je langs het spoor woont of werkt, is het belangrijk dat je weet wat je moet doen!

Wat doe je bij een incident op het spoor?

Algemeen:

  • Volg de aanwijzingen op van de hulpverleningsdiensten.

In het geval van vrijkomen van gevaarlijke stoffen:

  • Ga zo snel mogelijk naar binnen.
  • Sluit ramen en deuren (binnen ben je veiliger dan buiten).
  • Zet indien mogelijk de ventilatie uit.
  • Stem af op de rampenzender en volg de aanwijzingen op.

In het geval van een brand en explosiegevaar:

  • Neem zo snel mogelijk grote afstand van de brand (tenminste 500 meter).
  • Geen open vuren.
  • Indien op veilige afstand, dan afstemmen op de rampenzender.

Checklist: Wat je zelf nog meer kunt doen