Brandweer blust vanuit hoogwerker

Wat doe je bij rook?

Bij iedere brand komt rook vrij. Rook inademen is erg ongezond. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de rook. Zo adem je geen schadelijke stoffen in.

Er is brand in de buurt, wat moet ik doen?

Is er brand in de buurt? De wind kan de rook verspreiden, zodat je rook kunt zien en ruiken. Ook in en rondom je woning. Als er brand is bij jouw in de buurt, ga dan niet in de rook staan om te kijken. Zorg dat je geen rook inademt. Ga naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel indien mogelijk het ventilatiesysteem uit.  Help mensen in de omgeving om ook uit de rook te blijven.

Is rook gevaarlijk?

In iedere rookwolk zitten giftige stoffen die niet gezond zijn om in te ademen. Schone rook bestaat dus niet. Probeer daarom altijd zo weinig mogelijk rook in te ademen. Veel mensen denken dat rook van een brand waar chemische stoffen bij betrokken zijn, veel gevaarlijker is dan rook van een gewone brand. Een begrijpelijke gedachte, maar toch is het verschil klein. Bij een chemische brand verdampt een deel van de chemische stoffen aan de rand van het vuur. Maar bij elke brand ontstaan giftige stoffen. 

Waarom doet de brandweer metingen?

We meten om te kijken over welk gebied de rook zich verspreid. Daarmee kunnen wij bepalen tot hoever in de omgeving van een brand rook te zien en te ruiken is. Dit wordt het effectgebied genoemd. Onze metingen zeggen dus niets over of er wel of niet schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. In iedere rookwolk zitten immers giftige stoffen.

Is rook schadelijk voor mijn gezondheid?

Het inademen van rook is nooit gezond. Of de rook schadelijk is voor je gezondheid, hangt vooral af van hoeveel rook je hebt ingeademd. Hoe dichter bij de brand, hoe meer rook je inademt. En hoe langer je in de rook staat, hoe meer rook je binnen krijgt. Blijf daarom zoveel mogelijk uit de rook.

Wat is een schadelijke hoeveelheid rook?

Je lichaam geeft zelf aan of de hoeveelheid rook die je hebt ingeademd, een schadelijk hoeveelheid is. Je kunt last krijgen van prikkende ogen, neus en luchtwegen. Ogen kunnen gaan tranen en je kunt gaan hoesten. Hoe meer rook je hebt ingeademd, hoe sneller je lichaam reageert en hoe langer de klachten duren.

Wat moet ik doen als ik rook heb ingeademd? Bij een kleine hoeveelheid rook is de kans op (blijvende) gevolgen voor je gezondheid vaak ook klein. Heb je (blijvende) klachten na het inademen van rook? Ga dan naar je huisarts.

Meer info vind je op de speciale website van de GGD Zuid-Holland Zuid, www.ggdleefomgeving.nl.