Agenda en vergaderstukken 13 april 2023

Datum: 20 april 2023 Op donderdag 13 april vergadert het algemeen bestuur van de VRZHZ. Deze vergadering start om 09:30 uur.