Agenda en vergaderstukken 15 april 2021

Datum: 15 april 2021 Op donderdag 15 april is een gezamenlijke vergadering van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de VRZHZ. Deze vindt plaats van 14.00 - 14.30 uur.