Fakkel vlam uit fabriekspijp

Wat doe je bij fakkelen?

Fakkelen is niet gevaarlijk. Wel kun je last hebben van het licht, het geluid en soms van de rook of roetdeeltjes. Vind je het niet fijn? Doe dan ramen en deuren dicht. En zet eventueel je (mechanische) ventilatiesysteem tijdelijk uit. Weet jij wat je verder moet doen?

Wat is fakkelen?

Chemische fabrieken en raffinaderijen hebben een fakkelsysteem. Dat is een hoge stalen toren die ver weg staat van de installaties op het terrein. Boven op de toren is een brander met een waakvlam. De toren verbrandt de gassen op een veilige en milieu verantwoorde manier. Dat noemen we fakkelen. Dan is er een fel licht, brommend geluid en soms ook rook. Dit is soms tot ver van het bedrijf te zien. In onze omgeving wordt in Moerdijk en in de Botlek regelmatig gefakkeld. 

Shell en Veiligheidsregio Midden- en West Brabant leggen in een uitlegvideo uit wat fakkelen is.

Waarom wordt er gefakkeld?

Fakkelen is een veilige manier om brandbare gassen af te voeren. Door de verbranding is het gas niet meer brandbaar of gevaarlijk. De fabriek of raffinaderij fakkelt, wanneer er een storing is en er gassen zijn die veilig afgevoerd moeten worden. Soms moeten ook bij groot onderhoud gassen afgevoerd worden. 

Hoe zit dat met de rook en het geluid?

Fakkelen kan je horen doordat er stoom wordt toegevoegd aan de verbranding. Dat maakt de verbranding schoner en komen er geen roetdeeltjes vrij. Als er te weinig stoom is, komen er soms toch roetdeeltjes vrij. Dan zie je bij het fakkelen rook. De luchtkwaliteitsnormen van de overheid worden niet overschreden wanneer er roet vrijkomt bij fakkelen. Natuurlijk is rook nooit gezond. Heb je last rook door fakkelen, sluit dan je ramen en deuren en zet eventueel je ventilatiesysteem tijdelijk uit.

Wat moet ik doen bij fakkelen?

Je hoeft niets te doen. Fakkelen levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. Wel kan het licht of het geluid vervelend zijn. Je kunt eventueel de ramen en deuren dichtdoen om het geluid te dempen.