Natuurbrand

Wat doe je bij een natuurbrand?

Bijna alle natuurbranden ontstaan door menselijk gedrag. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een enorm natuurgebied verwoest. Er gaat daardoor veel mooie natuur verloren.

Daarnaast vormt brand ook een bedreiging voor dieren in de natuur. Voor mensen is het grootste gevaar dat ze ingesloten raken en daardoor niet op tijd weg kunnen komen. Lees hieronder meer over hoe je natuurbrand kunt voorkomen.

Hoe voorkom je een natuurbrand?

 1. Wees voorzichtig met open vuur in of vlakbij natuurgebieden: een vuurkorf stoken of barbecueën mag alleen op speciale picknick- en vuurplaatsen. Of als een terreineigenaar toestemming geeft op een ruim verharde of zanderige ondergrond.
 2. Houd bij vuur stoken of barbecueën blusmiddelen bij de hand, zoals een emmer water, een tuinslang, brandblusser of blusdeken.
 3. Maak in droge periodes nooit open vuur. Rook ook liever niet in de natuur, zeker niet wanneer het droog is.
 4. Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval kan de oorzaak zijn van brand. Bijvoorbeeld een glazen fles waar de zon op schijnt. Dit kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
 5. Parkeer je auto niet op droog gras.
 6. Wees extra alert bij duingebieden.

Wat kan ik nog meer doen?

Vermoed je brandstichting, wees dan alert op verdachte situaties en meld ze bij de terreineigenaar of hulpdienst. Vertrouw je een situatie niet? Maak dan foto’s of een filmpje, onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een autokenteken. Bel bij spoed 112, anders 0900-8844.

Wat kan ik doen bij een natuurbrand?

 1. Blijf kalm; bel 112 en vertel zo precies mogelijk waar de brand is.
 2. Probeer niet zelf de brand te blussen.
 3. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, het liefst in de richting van de openbare weg of de bebouwde kom.
 4. Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreid. Loop altijd haaks op de brand. De kans dat de brand je inhaalt of insluit, is dan het kleinst.
 5. Help andere mensen en kinderen op een veilige plek te komen.